Verdiepingscursussen

Webinar Artificial Intelligence (AI)

De ontwikkeling van Artificial Intelligence (AI) gaat zo snel dat deze intussen een volwassen status heeft gekregen en toepasbaar is voor kleinere organisaties. Bedrijven gaan niet direct verdwijnen door AI, maar bedrijven die AI gebruiken gaan wel veel efficiënter werken en daardoor ook in de gelegenheid komen om werk over te nemen van bedrijven die geen AI gebruiken en daardoor handen tekort komen.

In dit webinar Artificial Intelligence leert u wat de huidige stand van zaken is m.b.t. deze technologie, wat de impact is voor u en hoe u deze zelf in kan zetten.

Webinar VTB Payroll voorjaar

Waren de VTB Payroll locaties voor u te ver weg of heeft u door andere omstandigheden de VTB Payroll voorjaar 2024 moeten missen, dan biedt Extendum u nu eenmalig de mogelijkheid om deze cursus nog online te volgen, zodat u de updates van de VTB Payroll van dit voorjaar toch nog meepakt.

Tijdens de Vaktechnische bijeenkomsten Payroll wordt u als salaris­administrateur/­adviseur/­payroll professional op de hoogte gehouden van allerlei actuele ontwikkelingen. Deze hebben betrekking op personeelszaken, waaronder wijzigingen in belastingplannen, loonkostenvoordelen, subsidieregelingen, premies werknemersverzekeringen, Zorgverzekeringswet, transitievergoedingen, sociale zekerheid zoals Arbeid en Zorg, arbeidsongeschiktheid, Arbozaken en nog veel meer  interessante en actuele onderwerpen.

Training basiskennis Wwft
(Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)

In deze bijeenkomst worden medewerkers die starten op een accountantskantoor geïnformeerd over het bestaan, de inhoud en de invloed van de Wwft op hun werkzaamheden.

NBA verplicht PE-onderwerp 2023-2024: Duurzaamheid

In deze cursus staan wij stil bij het onderwerp Duurzaamheid en meer specifiek de Europese en Nederlandse regelgeving op dit gebied en mogelijkheden voor verduurzaming van bedrijfsprocessen. In deze cursus worden de EU-richtlijn duurzaamheidsrapportering ondernemingen en diverse overheidsregelingen behandeld die de verduurzaming van ondernemingen stimuleren. Naast de theorie wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden besproken hoe bedrijfsprocessen te verduurzamen.

Over cao’s en bedrijfstakpensioenfondsen; weet ervan

Een groot deel van de Nederlandse werknemers valt onder de werkingssfeer van een cao of van een bedrijfstakpensioenfonds. De kans is dus erg groot dat een werkgever toch volgens een cao moet verlonen of premies dient af te dragen aan een bedrijfstakpensioenfonds (BPF).

Een werkgever is hier niet altijd van op de hoogte. Een accountants- of administratiekantoor dat de loonadministratie verzorgt is doorgaans wel van het bestaan van deze algemene regelgeving op de hoogte. Cao’s en BPF-en krijgen een steeds grotere rol en daarom is gedegen kennis over dit onderwerp onontbeerlijk. En met name over de risico’s wanneer een cao of BPF verkeerd wordt geïnterpreteerd. En wat is daarbij de rol van de accountant en de salarisadministrateur?

Kortom: deze cursus is een must voor iedereen die met een cao of bpf te maken heeft!

Controle van productieverantwoording Wmo en Jeugdwet

In deze cursus wordt u bijgepraat op welke wijze een controleopdracht van de productieverantwoording Wmo en Jeugdwet kan worden uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving en het van toepassing zijnde accountantsprotocol.

Due Diligence

Er komt een moment voor elke ondernemer dat hij zijn bedrijf overdraagt aan een opvolger of een andere onderneming. Een ingrijpend moment na een soms ingewikkeld en vaak ook emotioneel proces. De adviseur van de ondernemer is veelal de accountant of de fiscalist. Hij zal de ondernemer door het proces begeleiden en adviseren.

Van continuïteit naar discontinuïteit

Economen verwachten dat de hoge inflatie en de stijgende rente die zwaar op de Nederlandse economie drukken, zullen leiden tot een kortdurende recessie. Veel ondernemingen hebben het niet gemakkelijk: de energie- en grondstofkosten zijn enorm gestegen, er is een personeelstekort en veel ondernemingen hebben nog terugbetalingsverplichtingen voor belastingen en/of subsidies. Mede hierdoor stijgen de faillissementen en bedrijfsbeëindigingen.

Webinar Fiscale lijfrente regime’s door de jaren heen

Na het volgen van dit webinar bent u op de hoogte van alle fiscale lijfrente regime’s en krijgt u tips en trucs waardoor u op een andere manier een gesprekspartner kunt zijn voor uw relatie.

Internationaal adviseren in het MKB (deel 1)

In deel 1 ligt de focus op de directe belastingen (inkomsten- en vennootschapsbelasting).

Leer hoe u uw klanten effectief kunt begeleiden door het complexe fiscale landschap dat gepaard gaat met hun internationale activiteiten. We zullen door middel van de theorie en praktijkcasussen ingaan op de hoofdlijnen van het internationale belastingrecht. Hiermee kunt u beter herkennen wanneer aanvullend onderzoek of advies nodig is.

Internationaal adviseren in het MKB (deel 2)

In deel 2 herhalen we in vogelvlucht de onderwerpen uit deel 1. Vervolgens gaan we in op transfer pricing, btw bij afstandsverkopen en grensoverschrijdend (thuis)werken.

Leer hoe u uw klanten effectief kunt begeleiden door het complexe fiscale landschap dat gepaard gaat met hun internationale activiteiten. We zullen door middel van de theorie en praktijkcasussen ingaan op de hoofdlijnen van het internationale belastingrecht. Hiermee kunt u beter herkennen wanneer aanvullend onderzoek of advies nodig is.

Webinar; bijpraatsessie Wwft

Medewerkers van accountantskantoren informeren over de inhoud van de Wwft en over de meest actuele wijzigingen.

Bedrijfsfinanciering
Alles wat u moet weten voor een succesvolle financieringsaanvraag

Bij de cursus Bedrijfsfinanciering wordt de theorie gestaafd aan (anonieme) casussen die door de cursisten zelf zijn ingebracht. Aan de hand hiervan wordt de beoordeling, de rapportage en het financieringsproces behandeld.

Kantoortoetsing; puntjes op de i!

De toetsingen 2023 namens de Raad voor Toezicht zijn inmiddels aangekondigd. Om u te ondersteunen in de voorbereiding daarop hebben wij meerdere cursussen gepland. In deze cursussen zullen wij u bijpraten over de toetsingsdag. Waar letten de toetsers op en hoe beoordelen zij uw dossiers? Het gaat er om dat we gezamenlijk de “Puntjes op de i” zetten. Waardoor u de toetsingsdag met vertrouwen tegemoet kunt zien.