VTB Payroll (voorjaar)

Tijdens de Vaktechnische Bijeenkomsten Payroll (voor- en najaar) wordt u als salarisadministrateur/adviseur op de hoogte gehouden van allerlei actuele ontwikkelingen. Deze hebben betrekking op personeelszaken waaronder; wijzigingen in belastingplannen, premiekortingen, subsidieregelingen, premies werknemersverzekeringen, Zorgverzekeringswet, Wet Werk en Zekerheid, transitievergoedingen, Wet Aanpak Schijnconstructies, werken naast een AOW uitkering, arbeidsongeschiktheid, arbozaken en nog veel meer interessante en actuele onderwerpen.

De sessies bieden een goede gelegenheid om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en kennis en ervaring uit te wisselen met vakgenoten en de docent.

Doelgroep

Payroll Professionals/salarisadministrateurs in de MKB-praktijk.

Inhoud

Alle bijeenkomsten kennen de volgende opbouw in het programma:

 • Nieuwe wet/regelgeving
 • Praktijkvragen en casussen
 • Ontwikkelingen

Programma voorjaar

Ontvangst 13.30 uur

 • Actualiteiten Wet Arbeidsmarkt in Balans
 • Stand van zaken jaarplanning 2019 Ministerie SZW
 • Ontwikkelingen loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid (2e jaar)
 • Ontwikkelingen WKR
 • Ontwikkelingen pensioenwetgeving en vernieuwing pensioenstelsel

Pauze 15.20 tot 15.50 uur

 • Ontwikkelingen Participatiewet (Loonkostensubsidie of Loondispensatie?)
 • Subsidies omtrent organisatie en mobiliteit van personeel
 • Inlenen, doorlenen en/of uitlenen van personeel/ZZP-ers?
  Hoe verminderen wij de risico’s voor alle partijen?
  – Ketenaansprakelijkheid arbeidsrecht
  – Ketenaansprakelijkheid belastingrecht
  – Inspecties omtrent arbeidsomstandighedenwet
  – NEN-certificeringen
  – G-rekeningen

Afsluiting 17.00 uur

Tarieven

 • € 220
  Per bijeenkomst voor aangesloten kantoren bij Extendum (excl. btw)
 • € 248
  Per bijeenkomst voor leden van VNSa (excl. btw)
 • € 275
  Per bijeenkomst (excl. btw)

Data en locaties

Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

VoorjaarNajaar
PlaatsDatumDatum
Apeldoorn – Beekbergen Dinsdag 12 maart 2019Dinsdag 12 november 2019
Breda Woensdag 24 april 2019Donderdag 12 december 2019
Drachten Dinsdag 19 maart 2019Dinsdag 3 december 2019
Eemnes Donderdag 18 april 2019Dinsdag 17 december 2019
Eindhoven Donderdag 4 april 2019Donderdag 21 november 2019
HaarlemDinsdag 26 maart 2019Dinsdag 26 november 2019
Zoetermeer Dinsdag 9 april 2019Dinsdag 10 december 2019

Tijd

Van 13.30 – 17.00 uur (incl. pauze).

Accreditatie

NIRPA: 45 kennispunten per bijeenkomst

Docent

N. (Niels) Woudstra

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken