VTB Payroll (45 kennispunten)

Tijdens de Vaktechnische bijeenkomsten Payroll (voor- en najaar) wordt u als salarisadministrateur/­adviseur/­payroll professional op de hoogte gehouden van allerlei actuele ontwikkelingen. Deze hebben betrekking op personeelszaken waaronder: wijzigingen in belastingplannen, loonkostenvoordelen, subsidieregelingen, premies werknemersverzekeringen, Zorgverzekeringswet, transitievergoedingen, sociale zekerheid zoals wet Arbeid en Zorg, arbeidsongeschiktheid, Arbozaken en nog veel meer interessante en actuele onderwerpen.

Leerdoel

De sessies bieden een goede gelegenheid om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en kennis en ervaring uit te wisselen met vakgenoten en de docent.

Doelgroep

Payroll Professionals/salarisadministrateurs en adviseurs in de MKB praktijk.

Inhoud

Alle bijeenkomsten kennen de volgende opbouw in het programma:

  • Nieuwe wet/regelgeving
  • Praktijkvragen en casussen
  • Ontwikkelingen

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
NIRPA: 45 kennispunten per bijeenkomst

Docenten

A. (Alex) Schrijver
R. (Roelof) van Marrum

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken