Corona-maatregelen

Door de aanhoudende corona-maatregelen hebben wij besloten om VTB 1 en VTB Payroll voorjaar als webinar aan te bieden. Uit de evaluaties van VTB 4 2020 hebben wij teruggekregen dat onze cursisten het waarderen om de VTB’s in kleine(re) groepen te volgen. Op grond daarvan hebben wij besloten om niet vier maar zes webinars per deelgebied (Accountancy en Fiscaal) aan te bieden. Een andere belangrijke reden is dat wij voor onze cursisten meer keuzemogelijkheid qua data willen aanbieden.

Extendum is bezig met de ontwikkeling van een pilot voor VTB Payroll. Hierdoor worden de huidige twee sessies (voor- en najaar) mogelijk uitgebreid met twee extra sessies. De cursisten van VTB Payroll zullen op korte termijn een enquête ontvangen om de interesses en meningen te peilen.

VTB Payroll

Tijdens de vaktechnische bijeenkomsten Payroll (voor- en najaar) wordt u als salarisadministrateur/-adviseur op de hoogte gehouden van allerlei actuele ontwikkelingen. Deze hebben betrekking op personeelszaken waaronder: wijzigingen in belastingplannen, loonkostenvoordelen, subsidieregelingen, premies werknemersverzekeringen, Zorgverzekeringswet, Wet Arbeidsmarkt in Balans, transitievergoedingen, arbeidsongeschiktheid, arbozaken, en nog veel meer interessante en actuele onderwerpen.

De sessies bieden een goede gelegenheid om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en kennis en ervaring uit te wisselen met vakgenoten en de docent.

Doelgroep

Payroll Professionals / Salarisadministrateurs en -adviseurs in de MKB praktijk met een post-HBO of VPS opleiding.

Inhoud

Alle bijeenkomsten kennen de volgende opbouw in het programma:

 • Nieuwe wet/regelgeving
 • Praktijkvragen en casussen
 • Ontwikkelingen

Programma

 • Stand van zaken jaarplanning 2021 Ministerie SZW
 • ZZP wet- & regelgeving 2021 na invoering webmodule
 • Oude dag / pensioenakkoord
  – Payrollpensioen 2021 (adequate regeling voor de doelgroep)
  – RVU handreiking 2021
  – Verruiming verlofsparen in de praktijk
 • Baangerelateerde investeringskorting actualiteiten
 • Internationaal
  – Update Brexit gevolgen na invoering 1-1-2021
  – Nieuwe meldplicht intermediairs bij internationale constructies
 • Gevolgen coronacrisis voor salarisadministratie en HR
  – Onbelast blijven van reiskostenvergoedingen
  – Studie en opleiding
  – Thuiswerken
  – Geschenken
  – Zorgbonus afrekening
  – Buitenland
  – NOW nieuws
  – Ontslagprocedures
 • Arbowet inzake coronamaatregelen
 • Actualiteiten Arbeidsrecht
  – Casus rechtspraak vaste uren oproepkracht
 • Compensatie transitievergoeding MKB per 1-1-2021
 • Wet bevordering mediation
 • Uitbreiding betaald ouderschapsverlof
 • Actualiteiten loonbelasting per 1-1-2021
  – Wijziging bijtelling (elektrische) auto’s
  – Gebruikelijk loonregeling 2021
  – Wijzigingen in de loonaangiften 2021

Tijd

Van 13.30 tot 17.00 uur (inclusief pauze).

Tarieven

 • € 295
  Cursus voor- of najaar (excl. btw)
 • € 560
  Cursus voor- en najaar in één keer boeken (excl. btw)
 • € 236
  Cursus voor aangesloten kantoren van Extendum voor- of najaar (excl. btw)
 • € 449
  Cursus voor aangesloten kantoren van Extendum voor- en najaar in één keer boeken (excl. btw)

  Schrijft u zich in voor zowel het voor- als het najaar? Dan krijgt u 5% korting op het voor u geldende tarief

Data en locaties

Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

Data voorjaarData najaar
Dinsdag 16 maart – WebinarDonderdag 4 november – Eemnes
Dinsdag 30 maart – WebinarDinsdag 9 november – Apeldoorn
Donderdag 1 april – WebinarDinsdag 16 november – Eindhoven
Dinsdag 6 april – WebinarDonderdag 25 november – Haarlem
Donderdag 15 april – WebinarDinsdag 30 november – Drachten
Donderdag 9 december – Zoetermeer

Accreditatie

NIRPA: 45 kennispunten per bijeenkomst

Docent

N. (Niels) Woudstra

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken