Corona maatregelen

Extendum Opleidingen volgt de corona-maatregelen zoals opgesteld door de overheid. Dit betekent dat wij in ieder geval tot en met 14 januari 2022 de lestijden van onze cursussen aanpassen naar de sluitingstijden van de cursuslocaties en aldaar wordt het coronatoegangsbewijs van u gevraagd. Ook wordt de 1,5-meterregel gehanteerd.

VTB Payroll (45 kennispunten)

Tijdens de Vaktechnische Bijeenkomsten Payroll (voor- en najaar) wordt u als salarisadministrateur/adviseur/payroll professional op de hoogte gehouden van allerlei actuele ontwikkelingen.

Deze hebben betrekking op personeelszaken waaronder; wijzigingen in belastingplannen, loonkostenvoordelen, subsidieregelingen, premies werknemersverzekeringen, Zorgverzekeringswet, Wet Arbeidsmarkt in Balans, transitievergoedingen, Wet Aanpak Schijnconstructies, werken naast een AOW uitkering, arbeidsongeschiktheid, Arbozaken en nog veel meer interessante en actuele onderwerpen.

Doel

De sessies bieden een goede gelegenheid om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en kennis en ervaring uit te wisselen met vakgenoten en de docent.

Doelgroep

Payroll professionals/salarisadministrateurs en adviseurs in de MKB-praktijk.

Inhoud

Alle bijeenkomsten kennen de volgende opbouw in het programma:

  • Nieuwe wet/regelgeving
  • Praktijkvragen en casussen
  • Ontwikkelingen

Programma voorjaar

Volgt begin februari.

Programma najaar

Volgt begin oktober.

Tarief

  • € 243
    Cursus voor aangesloten kantoren van Extendum (excl. btw)
  • € 304
    Cursus voor niet-aangesloten kantoren van Extendum (excl. btw)
  • U krijgt 5% korting op het voor u geldende tarief bij inschrijving voor zowel het voor- als het najaar

Data en locaties

Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

Voorjaar 2022Najaar 2022Locatie
Donderdag 10 maartDinsdag 8 novemberApeldoorn
Donderdag 17 maartDinsdag 1 decemberDrachten
Donderdag 14 aprilDonderdag 3 novemberEemnes
Donderdag 31 maartDinsdag 15 novemberEindhoven
Dinsdag 22 maartDonderdag 24 novemberHaarlem
Dinsdag 5 aprilDinsdag 6 decemberZoetermeer

Tijd

Van 13.30 uur tot 17.00 uur (inclusief pauze).

Accreditatie

NIRPA: 45 kennispunten per bijeenkomst

Docent

N. (Niels) Woudstra

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken