VTB Payroll (voorjaar)

Tijdens de Vaktechnische Bijeenkomsten Payroll (voor- en najaar) wordt u als salarisadministrateur/adviseur op de hoogte gehouden van allerlei actuele ontwikkelingen. Deze hebben betrekking op personeelszaken waaronder; wijzigingen in belastingplannen, loonkostenvoordelen, subsidieregelingen, premies werknemersverzekeringen, Zorgverzekeringswet, Wet Arbeidsmarkt in Balans, transitievergoedingen, Wet Aanpak Schijnconstructies, werken naast een AOW uitkering, arbeidsongeschiktheid, arbozaken en nog veel meer interessante en actuele onderwerpen.

De sessies bieden een goede gelegenheid om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en kennis en ervaring uit te wisselen met vakgenoten en de docent.

Doelgroep

Payroll Professionals/salarisadministrateurs in de MKB-praktijk.

Inhoud

Alle bijeenkomsten kennen de volgende opbouw in het programma:

 • Nieuwe wet/regelgeving
 • Praktijkvragen en casussen
 • Ontwikkelingen

Programma voorjaar

Aanvang programma 13.30 uur

Actualiteiten

 • ZZP-ers in 2020
 • Wajongers en andere beperkingen arbeidsmarkt
  – Wetsvoorstel Wajong
  – Besluit harmonisatie inkomensbegrip
  – Pilot maart 2020 Generieke werkvoorziening
 • Leren en ontwikkelen in mkb per maart 50 mln subsidie
 • Wijziging regeling onwerkbaar weer
 • Evaluatieronde WAB: stand van zaken oproepers, transitievergoeding en AWF-premies
 • Fiets van de zaak

Pauze 15.20 – 15.50 uur

MKB-ontzorgverzekering

 • Productconvenant werkgeversorganisaties
 • Ontwikkelingen en aanbod

Internationale arbeid

 • Meldplicht WAGwEU per maart 2020
 • Uitgelegd: aanwijzing van verzekeringsplicht, belastingplicht en arbeidsrecht
 • Grensarbeiders
 • Toepassing van herleidingsregels: minder arbeids- en/of heffingskorting niet in NL wonend
 • Toepassingen 30% regeling

Einde programma 17.00 uur

Tijd

Van 13.30 tot 17.00 uur (inclusief pauze).

Tarieven

 • € 290
  Cursus (excl. btw)
 • € 232
  Cursus voor aangesloten kantoren van Extendum (excl. btw)
 • € 261
  Cursus voor leden VNSA (excl. btw)

 Let op! Schrijft u zich in voor zowel het voor – als het najaar? Dan krijgt u 5% korting op het voor u geldende tarief!

Data en locaties

Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

Data voorjaarData najaar
Woensdag 24 juni DrachtenDonderdag 5 november Eemnes
Donderdag 2 juli ZoetermeerDinsdag 10 november Apeldoorn
Dinsdag 17 november Eindhoven
Donderdag 26 november Haarlem
Donderdag 3 december Drachten
Dinsdag 8 december Zoetermeer

Accreditatie

NIRPA: 45 kennispunten per bijeenkomst

Docent

N. (Niels) Woudstra

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken