VTB Payroll (najaar)

Tijdens de vaktechnische bijeenkomsten Payroll (voor- en najaar) wordt u als salarisadministrateur/-adviseur op de hoogte gehouden van allerlei actuele ontwikkelingen. Deze hebben betrekking op personeelszaken waaronder: wijzigingen in belastingplannen, loonkostenvoordelen, subsidieregelingen, premies werknemersverzekeringen, Zorgverzekeringswet, Wet Arbeidsmarkt in Balans, transitievergoedingen, arbeidsongeschiktheid, arbozaken, en nog veel meer interessante en actuele onderwerpen.

De sessies bieden een goede gelegenheid om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen en kennis en ervaring uit te wisselen met vakgenoten en de docent.

Doelgroep

Payroll Professionals / Salarisadministrateurs en -adviseurs in de MKB praktijk met een post-HBO of VPS opleiding.

Inhoud

Alle bijeenkomsten kennen de volgende opbouw in het programma:

 • Nieuwe wet/regelgeving
 • Praktijkvragen en casussen
 • Ontwikkelingen

Programma

 • Miljoenennota: Belastingplan 2021
 • Stand van zaken jaarplanning 2020-2021 Ministerie SZW
 • Alles over de NOW-regelingen
 • ZZP- wet- & regelgeving 2021
 • Pensioenactualiteiten waaronder Payrollpensioen 2021
 • Compensatieregeling transitievergoeding
 • Baangerelateerde investeringskorting
 • Brexit
 • Wisseling salarissoftware per 1-1-2021 (waar moet u op letten)
 • Gevolgen coronacrisis voor salarisadministratie en HR
 • Actualiteiten Arbeidsrecht

Tijd

Van 13.30 tot 17.00 uur (inclusief pauze).

Tarieven

 • € 290
  Cursus (excl. btw)
 • € 232
  Cursus voor aangesloten kantoren van Extendum (excl. btw)
 • € 261
  Cursus voor leden VNSA (excl. btw)

Data en locaties

Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

Data najaar
Donderdag 5 november Eemnes
Dinsdag 10 november Apeldoorn
Dinsdag 17 november Eindhoven
Donderdag 26 november Haarlem
Donderdag 3 december Drachten
Dinsdag 8 december Zoetermeer

Accreditatie

NIRPA: 45 kennispunten per bijeenkomst

Docent

N. (Niels) Woudstra

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken