Bedrijfswaardering; een verdieping

Het waarderen van ondernemingen komt veelvuldig voor in de accountantspraktijk, zowel bij overdracht aan derden als binnen de familie of aan werknemers. Maar ook bij echtscheidingen en andere vermogensrechtelijke vorderingen en bij overlijden kan de bedrijfswaardering een rol spelen.

De waardebepaling wordt gebruikt door diverse partijen. Naast de direct betrokkenen, kunnen ook financiers en de belastingdienst gebruik maken van de rapportage. Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters daarbij steeds vaker de Discounted Cash Flow (DCF)-methode hanteren. Ook de Belastingdienst richt zich bij waarderingsvraagstukken meer en meer op de DCF-methode.

Voor het waarderen van ondernemingen worden diverse methoden toegepast, waarbij een onderscheid te maken is tussen methoden gebaseerd op:

  • Boekhoudkundige cijfers, zoals de intrinsieke waarde (met goodwill) en de liquidatiewaarde;
  • Winstverwachtingen, zoals de verbeterde rentabiliteitswaardemethode;
  • Toekomstige kasstromen, zoals de discounted cashflow methode.

Leerdoel

De cursus verstrekt inzicht in de diverse waarderingsmethoden en hun toepassing. In een casuspositie zal de theorie worden toegepast. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan de toepassing van de verbeterde rentabiliteitswaardemethode en de discounted cashflow methode, zowel vanuit het theoretisch kader als vanuit de toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk.

Doelgroep

Accountants, fiscalisten en assistent accountants die in hun praktijk betrokken zijn of worden bij bedrijfswaarderingen.

Inhoud

De cursus Bedrijfswaardering gaat in op de toepassing van met name de verbeterde rentabiliteitswaardemethode en de discounted cash flowmethode. Tevens zal een vergelijking gemaakt worden tussen de verbeterde rentabiliteitswaardemethode en de discounted cashflow methode, zowel in de theorie als in de praktijk. De volgende onderdelen komen tijdens deze cursus aan bod:

  • Theorie inzake waardebepalingsmethoden
  • Bepaling rentabliteitseis op het eigen vermogen
  • Verbeterde rentabiliteitswaardemethode
  • Discounted cash flow methode methode

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 6 algemene PE-punten

Docent

C. (Cor) Molenaar RA RV

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken