Webinar; Bijpraatsessie Wwft

Medewerkers van accountantskantoren informeren over de inhoud van de Wwft en over de meest actuele wijzigingen.

Doel

Inhoud geven aan de jaarlijkse opleidingsverplichting zoals die is opgenomen in artikel 35 van de Wwft. Bespreken van de Wwft en de wijzigingen daarin op hoofdlijnen. Een basiskennis van de Wwft wordt verondersteld.

Doelgroep

Alle medewerkers van accountantskantoren

Inhoud

  1. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen sinds 2018
  2. Doel en geschiedenis van de Wwft
  3. Uitvoeren cliëntonderzoek
  4. Ongebruikelijke transacties op basis van objectieve en subjectieve indicatoren
    – Wat zijn objectieve en subjectieve indicatoren
    – Wan zijn ongebruikelijke transacties en
    – Door wie en wanneer moeten die bij wie gemeld.

Accreditatie

NBA: PE-portfolio 1 uur
RB: 1 algemene PE-punt

Docenten

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
D.G. (Dick) Lokerse AA

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken