Opfriswebinar Oproepkrachten

De oproepovereenkomst is een erg populair arbeidscontract. Echter sinds de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt de positie van de oproepkracht steeds nadrukkelijker aan de orde gesteld.

De coronacrisis heeft de gevolgen van de nieuwe wetgeving scherper in kaart gebracht. En recentelijk is er een concept wetsvoorstel in consultatie geweest. Het huidige kabinet wil de oproepcontracten helemaal afschaffen en overgaan tot een kwartaalurencontract. Totdat er een nieuwe wet in werkingtreding zal de oproepovereenkomst onverkort populair blijven bij werkgevers.

Al met al is er veel aan de hand en moeten werkgevers goed op de hoogte blijven van wat wel en niet kan bij het aanstellen van oproepkrachten.

Dit webinar is in oktober 2022 door een NIRPA waarnemer beoordeeld met een Excellente beoordeling. Wij zijn daar trots op en blij met hun toelichting:

‘Zeer interessante en leerzame webinar voor iedereen die met oproepkrachten te maken heeft. (HR en SA). Helder, duidelijk, interactief, kennis van zaken, veel praktijkvoorbeelden, duidelijke presentatie en digitaal beschikbaar. Krachtige, goed hoorbare stem van de docent.’

Leerdoel

Na het volgen van deze cursus weet u:

  • De hoofdregels m.b.t. oproepkrachten
  • Hoe u in de praktijk moet omgaan met de regelgeving m.b.t. oproepkrachten
  • De valkuilen
  • De alternatieven voor het oproepcontract

Doelgroep

Salarisadministrateurs, HR-adviseurs, fiscalisten en accountants.

Inhoud

In deze cursus zetten we alle regelgeving omtrent oproepkrachten voor u op een rij. Aan de hand van de recente jurisprudentie geven we een beeld over hoe in de praktijk omgegaan moet worden met de regels. Wij zullen ook ingaan op een alternatief voor het oproepcontract, het jaarurencontract.

Programma

  • 10.00 | Inleiding
  • 10.15 | Kwalificatie van een oproepovereenkomst en gevolgen van het hebben van een oproepovereenkomst (WW-premie, oproeptermijnen etc.)
  • 11.00 | Pauze
  • 11.15 | Loondoorbetaling bij ziekte, rechtsvermoeden en referteperiode, het doen van een aanbod en ontslag en alternatieven
  • 12.00 | Vragen
  • 12.15 | Einde

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 2 algemene PE-punten
NIRPA: 30 kennispunten per bijeenkomst

Docent

mr. S.J. (Savannah) Snellenburg

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken