Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) en aansprakelijkheid

Veel ondernemers maar ook andere mensen zijn betrokken als bestuurder van een vereniging of stichting. In 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ingevoerd. De wet voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren (Raad van commissarissen, raad van toezicht en algemeen bestuur / dagelijks bestuur) en heeft daardoor grote gevolgen voor de aansprakelijkheid van de betrokken bestuurders. Dit treft dus een grote doelgroep.