Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) en aansprakelijkheid

Introductie nieuwe regels op het gebied van De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren (Raad van commissarissen, raad van toezicht en algemeen bestuur / dagelijks bestuur) en de gevolgen daarvan voor de aansprakelijkheid in het algemeen en voor de betrokken bestuurders in het bijzonder.

Leerdoel

Kennisnemen van de nieuwe regels en de impact hiervan op de dagelijkse praktijk, het signaleren van mogelijke knelpunten bij de klanten / organisaties waar dit kan spelen en het aandragen en managen van praktische oplossingen ter voorkoming van problemen in de toekomst.

Doelgroep

Direct betrokken adviseurs, met name accountants en fiscalisten.

Inhoud

In deze training introduceren wij de nieuwe regels met ingang van 1 juni 2021 van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren (Raad van commissarissen, raad van toezicht en algemeen bestuur / dagelijks bestuur).

Verder wordt aandacht besteed aan de materiële gevolgen van de invoering van de nieuwe regels voor de betrokken bestuurders en commissarissen met name voor wat betreft hun nieuwe verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid aan de hand van een overzicht van de huidige stand van zaken van bestaande aansprakelijkheid bestuurders, de actuele regels in het kader van het tegenstrijdig belang.

Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de administratie- en publicatieplicht, de rol van accountant en diens zorgplicht waarbij ook de (dis)continuiteit wordt belicht.

Andere te behandelen onderwerpen zijn, wanneer kan een bestuurder of commissaris van een stichting worden ontslagen door de rechtbank, regels omtrent ‘belet’ of ‘ontstentenis’ en praktische oplossingen, meervoudig stemrecht voor bestuurders of commissarissen en aandacht voor het overgangsrecht en noodzakelijke of verstandige aanpassingen van statuten e.a.

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 3 algemene PE-punten

Docenten

mr. R.L. (Ruud) Boerman
mr. M.J. (Maarten-Joost) Swenker

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken