Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) en aansprakelijkheid

Veel ondernemers maar ook andere mensen zijn betrokken als bestuurder van een vereniging of stichting. In 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ingevoerd. De wet voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren (Raad van commissarissen, raad van toezicht en algemeen bestuur / dagelijks bestuur) en heeft daardoor grote gevolgen voor de aansprakelijkheid van de betrokken bestuurders. Dit treft dus een grote doelgroep.

Inhoud

In deze training behandelen wij de regels van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR, juni 2021), die voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren (Raad van commissarissen, raad van toezicht en algemeen bestuur / dagelijks bestuur).

Verder wordt aandacht besteed aan de materiële gevolgen van de invoering van de nieuwe regels voor de betrokken bestuurders en commissarissen met name voor wat betreft hun nieuwe verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid aan de hand van een overzicht van de huidige stand van zaken van bestaande aansprakelijkheid bestuurders, de actuele regels in het kader van het tegenstrijdig belang.

Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de administratie- en publicatieplicht, de rol van accountant en diens zorgplicht waarbij ook de (dis)continuiteit wordt belicht.

Andere te behandelen onderwerpen zijn, wanneer kan een bestuurder of commissaris van een stichting worden ontslagen door de rechtbank, regels omtrent ‘belet’ of ‘ontstentenis’ en praktische oplossingen, meervoudig stemrecht voor bestuurders of commissarissen en aandacht voor het overgangsrecht en noodzakelijke of verstandige aanpassingen van statuten e.a.

Doel

Kennisnemen van de regels en de impact hiervan op de dagelijkse praktijk, het signaleren van mogelijke knelpunten bij de klanten / organisaties waar dit kan spelen en het aandragen en managen van praktische oplossingen ter voorkoming van problemen in de toekomst.

Doelgroep

Direct betrokken adviseurs, met name accountants en fiscalisten

Tarief

  • € 288
    Cursus voor aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak (excl. btw)
  • € 360
    Cursus voor niet-aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak (excl. btw)

Datum en locatie

Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

DatumPlaats
Woensdag 15 maart 2023Eemnes

Tijd

Van 11.30 – 16.45 uur (incl. pauze)

Accreditatie

NBA: PE-portfolio 3 uren
RB: 3 algemene PE-punten

Docenten

mr. R.L. (Ruud) Boerman
mr. M.J. (Maarten-Joost) Swenker

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken