Onderneming verkoop klaar maken

Er worden ondernemingen ter verkoop aangeboden. Veelal is daarbij onvoldoende vastgesteld of de verkoop geoptimaliseerd kan worden. Het is goed om de onderneming vanuit een aantal perspectieven te bekijken en een inventarisatie te maken van de kritische punten. Wellicht dat deze tijdig kunnen worden aangepast, zodat het verkoopproces succesvol verloopt. Aandachtspunten in dit proces zijn met name het bereiken van de doelstellingen van de verkoper en het minimaliseren van het risico bij een boekenonderzoek.