Onderneming verkoop klaar maken

Er worden ondernemingen ter verkoop aangeboden. Veelal is daarbij onvoldoende vastgesteld of de verkoop geoptimaliseerd kan worden. Het is goed om de onderneming vanuit een aantal perspectieven te bekijken en een inventarisatie te maken van de kritische punten. Wellicht dat deze tijdig kunnen worden aangepast, zodat het verkoopproces succesvol verloopt. Aandachtspunten in dit proces zijn met name het bereiken van de doelstellingen van de verkoper en het minimaliseren van het risico bij een boekenonderzoek.

Leerdoel

Het doel van deze bijeenkomst is om u op een gestructureerde manier de aspecten van het verkoop klaarmaken van de onderneming en de achtergronden daarbij aan te geven en uit te diepen. Daarnaast is het uitwisselen van ervaringen van belang, naast de praktijk voorbeelden, die tijdens de cursus worden gegeven.

Doelgroep

Accountants en fiscalisten die betrokken raken bij het verkopen van ondernemingen.

Inhoud

De onderwerpen die onder meer worden behandeld zijn:

 • De plaats van ‘verkoop klaar maken’ in het verkoopproces
 • De strategische keuzes
 • De doelstellingen van ‘verkoop klaar maken’
 • Soort transactie
 • Waardecreatie
 • Personeel en verkoop
 • Intercompany relaties
 • Financieringsstructuur
 • Overeenkomsten
 • Fiscale structuur voor en na de transactie

In de cursus wordt het thema ‘verkoop klaar maken’ belicht vanuit de volgende perspectieven:

 • Bedrijfseconomisch
 • Personeel
 • Organisatorisch
 • Fiscaal
 • Juridisch

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken