NBA verplicht PE-onderwerp 2023-2024: Duurzaamheid

In deze cursus staan wij stil bij het onderwerp Duurzaamheid en meer specifiek de Europese en Nederlandse regelgeving op dit gebied en mogelijkheden voor verduurzaming van bedrijfsprocessen. In deze cursus worden de EU-richtlijn duurzaamheidsrapportering ondernemingen en diverse overheidsregelingen behandeld die de verduurzaming van ondernemingen stimuleren. Naast de theorie wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden besproken hoe bedrijfsprocessen te verduurzamen.