NBA verplicht PE-onderwerp 2023-2024: Duurzaamheid

In deze cursus staan wij stil bij het onderwerp Duurzaamheid en meer specifiek de Europese en Nederlandse regelgeving op dit gebied en mogelijkheden voor verduurzaming van bedrijfsprocessen. In deze cursus worden de EU-richtlijn duurzaamheidsrapportering ondernemingen en diverse overheidsregelingen behandeld die de verduurzaming van ondernemingen stimuleren. Naast de theorie wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden besproken hoe bedrijfsprocessen te verduurzamen.

In het eerste deel staan wij stil bij de Europese en Nederlandse regelgeving op dit gebied en in het bijzonder de rapportagestandaarden inzake duurzaamheidsverslaggeving.

Na een korte pauze neemt onze gastdocent Harald Miltenburg het stokje over om u wat te vertellen over Duurzaamheid in de volle breedte van het woord. Harald is specialist op het gebied van Duurzaamheid. Hij geeft hierover lezingen en webinars en richt zich op verduurzaming van woningen en duurzaamheidsontwikkeling binnen bedrijven.

Hij neemt u mee in de basis van duurzaamheid in het algemeen, de kansen voor verduurzaming voor woningen, gebouwen, diensten en producten.

Waar begin je met het verduurzamen van een bedrijf ? Maar ook waar vind je de relevante informatie en hoe raakt duurzaamheid en relevante regelgeving de totale waardeketen.

Doel

Deze cursus wil invulling geven aan de volgende leerdoelen:

 • Ik heb inzicht in actuele duurzaamheids-/ESG-aspecten;
 • Ik heb kennis over duurzaamheids-/ESG-ontwikkelingen waaronder de relevante rapportageverplichtingen en het concept-framework;
 • Ik kan duurzaamheids-/ESG-ontwikkelingen waaronder de relevante rapportageverplichtingen en het concept-framework duiden voor het eigen werkveld en organisatie;
 • Ik kan het maatschappelijke vraagstuk rondom duurzaamheid/ESG duiden en invulling geven;
 • Ik heb kennis over duurzaamheids-/ESG-verslaggeving en kan deze op een pragmatische wijze vertalen voor de eigen opdrachten en in de verantwoording van bijvoorbeeld subsidieregelingen;
 • Ik weet welke subsidieregelingen kunnen worden benut ter bevordering van duurzame investeringen.

Doelgroep

Accountants werkzaam in de MKB-praktijk en controlepraktijk.

Inhoud

 • Duurzaamheid algemeen;
 • De achtergrond en inhoud van de EU-richtlijn duurzaamheidsrapportering ondernemingen;
 • De duurzaamheidsrapportagestandaarden;
 • Overheidsregelingen die verduurzaming van ondernemingen kunnen stimuleren;
 • Duurzaamheid in de keten (inclusief relatie met CSRD);
 • Duurzaamheidskansen signaleren, doelen bepalen, te nemen stappen;
 • Duurzaamheidseisen afnemers en certificeringsmogelijkheden.

De nadruk van de cursus ligt op de MKB-praktijk en geeft voor de accountants in de controlepraktijk de basiskennis van de duurzaamheidsverslaggevingsregels.

Tarief

 • € 396
  Cursus voor aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak (excl. btw)
 • € 495
  Cursus voor niet-aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak (excl. btw)

Datum en locatie

Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

DatumPlaats
Dinsdag 8 oktober 2024Eemnes

Tijd

Van 10.00 tot 15.00 uur (incl. lunchpauze)

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 4 algemene PE-punten

E-learnings duurzaamheid

Indien u nog aan uw NBA PE-verplichting van 8 uren in het thema duurzaamheid moet voldoen in 2024, dan kunt u via onze website ook nog de 4 e-learnings van een uur doen over Duurzaamheid. Deze e-learnings kosten € 65 excl. btw per stuk en geven ieder recht op 1 PE-punt algemeen.

Docenten

D.G. (Dick) Lokerse AA
H. (Harald) Miltenburg

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken