Bedrijfswaardering

Het waarderen van ondernemingen komt veelvuldig voor in de accountantspraktijk, zowel bij overdracht aan derden als binnen de familie of aan werknemers. Maar ook bij scheidingen, man/vrouw, maar ook tussen zakelijke partners en bij overlijden kan de bedrijfswaardering een rol spelen.

De waardebepaling wordt gebruikt door diverse partijen. Naast de direct betrokkenen, kunnen ook financiers en de belastingdienst gebruik maken van de rapportage. Voor het waarderen van ondernemingen worden diverse methoden toegepast, waarbij een onderscheid te maken is tussen methoden gebaseerd op:

  • Boekhoudkundige cijfers, zoals de intrinsieke waarde (met goodwill) en de liquidatiewaarde;
  • Winstverwachtingen, zoals de verbeterde rentabiliteitswaardemethode;
  • Toekomstige kasstromen, zoals de discounted cashflow methode.