4400 Opdrachten

In deze cursus wordt u bijgepraat op welke wijze een 4400 opdracht in overeenstemming met de regelgeving dient te worden uitgevoerd.

Voor het uitvoeren van opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden past u als accountant de Standaard 4400 toe. Deze standaard kent een aantal verplichte onderdelen zoals opdrachtaanvaarding, documentatie en de rapportage.

In deze cursus staan wij stil bij de meest recente wijzigingen maar krijgt ook de Standaard als geheel aandacht. Wat zijn praktijkervaringen, aandachtspunten en wat betekent dat voor uw werkwijze als u deze opdrachten uitvoert?