4400 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden

Rapport van feitelijke bevindingen

In deze cursus wordt u bijgepraat op welke wijze een 4400 opdracht in overeenstemming met de regelgeving dient te worden uitgevoerd.

Voor het uitvoeren van opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden past u als accountant de Standaard 4400 toe. Deze standaard kent een aantal verplichte onderdelen zoals opdrachtaanvaarding, documentatie en de rapportage.

In deze cursus staan wij stil bij de meest recente wijzigingen maar krijgt ook de Standaard als geheel aandacht. Wat zijn praktijkervaringen, aandachtspunten en wat betekent dat voor uw werkwijze als u deze opdrachten uitvoert?

Leerdoel

Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de inhoud van de Standaard en bent u in staat een opdracht uit te voeren conform de meest actuele versie van de regelgeving.

U verkrijgt kennis en inzicht in de praktische uitvoering van een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden aan de hand van de Standaard 4400 en weet deze correct en efficiënt uit te voeren. Tevens wordt u  geïnformeerd over de recente wijzigingen van de Standaard 4400, belangrijke aandachtspunten en de relatie van de Standaard tot overige regelgeving.

Doelgroep

Accountants, assistent-accountants werkzaam in de MKB-praktijk en controlepraktijk.

Inhoud

 • Assurance of aan assurance verwant;
 • Kenmerken van de opdracht;
 • Relatie met de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS), de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA), de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 • Opdrachtaanvaarding;
 • Opdrachtformulering;
 • Opdrachtuitvoering
  – Uitvoeren van de werkzaamheden
  – Documentatie van de werkzaamheden
 • Rapportage
  – Vereisten
  – Valkuilen

Aan de hand van voorbeelden worden de meest voorkomende problemen bij opdrachtuitvoering en rapportage behandeld.

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 3 algemene PE-punten

Docent

drs. G.I. (Guus) de Vries RA

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken