WAB Praktisch; puntjes op de i!

  

Vanaf 1 januari 2020 krijgen u en uw klanten te maken met nieuwe regels voor ontslag, flexwerk en het stelsel voor de WW-premie. Tijdens onze WAB cursus zijn wij dieper ingegaan op de 6 Kern-onderdelen; Oproepcontracten, Ketenregeling, Premiedifferentiatie Payrollmedewerkers, Ontslag en transitievergoeding. In deze bijeenkomst gaan wij de puntjes op de i zetten!

Inhoud

We zijn een maand verder na de invoering en inmiddels hebben er al diverse uitvoeringswijzigingen plaatsgevonden. In deze WAB Praktisch; puntjes op de i! willen wij uiteraard deze ‘wijzigingen’ doornemen, ervaringen uitwisselen, maar ook praktische tips komen aan bod.

Voorkennis is wel een pré, maar niet vereist. Ook hoeft u de WAB cursus niet gevolgd te hebben. De 6 kern-onderdelen komen hier ook aan de orde en binnen dit kader worden dan de puntjes op de i behandeld.

Leerdoel

Alle kernpunten worden kort onder de aandacht gebracht. De aandacht ligt vooral in de wijzigingen die nog de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden. En uiteraard worden naar aanleiding hiervan praktische tips gegeven.

Doelgroep

Iedereen die MKB-ondernemers adviseert zoals o.a. accountants, salarisadministrateurs en belastingadviseurs.

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
NIRPA: Mogelijkheid om deze cursus bij het NIRPA op te voeren

Docent

mr. S.J. (Savannah) Snellenburg-Swenker

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken