Verdiepingscursus Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) neemt een steeds prominentere plaats in bij de kantoortoetsingen. Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden, waarmee de 4e EU anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd.

De aanscherpingen in de Wwft hebben direct gevolgen voor de instellingen die onder de Wwft vallen, waaronder accountantskantoren. In deze training behandelen wij de wijzigingen die voor u van belang zijn en die betrekking hebben op het cliëntenonderzoek, het UBO-register en meldingen ongebruikelijke transacties (FIU). Aan de hand van praktische en herkenbare casussen weet u wat u te doen staat.

Leerdoel

Hoofddoelstelling is het creëren van awareness bij de deelnemers aan deze cursus door middel van:

  • Vergroten kennis Wwft en de recente aanpassingen
  • Inzichtelijk maken van Wwft vereisten
  • Inzichtelijk maken van gevolgen niet naleving Wwft vereisten

Doelgroep

Voor iedereen die conform de Wwft moet werken zoals (assistent-) accountants, fiscalisten, relatiebeheerders en adviseurs

Inhoud en/of onderwerpen

  • Introductie
  • De achtergrond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
  • De vereisten van de Wwft voor de accountancy en adviespraktijk
  • Toezicht en op naleving van de Wwft
  • Implementatie van – en vastlegging conform – Wwft
  • Praktijk casus en bespreking
  • Afsluiting

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 3 algemene PE-punten

Docent

A.A.R.T. (Alando) van Bodegom
compliance consultant Wwft

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken