Van continuïteit naar discontinuïteit

Economen verwachten dat de hoge inflatie en de stijgende rente die zwaar op de Nederlandse economie drukken, zullen leiden tot een kortdurende recessie. Veel ondernemingen hebben het niet gemakkelijk: de energie- en grondstofkosten zijn enorm gestegen, er is een personeelstekort en veel ondernemingen hebben nog terugbetalingsverplichtingen voor belastingen en/of subsidies. Mede hierdoor stijgen de faillissementen en bedrijfsbeëindigingen.

Om voorbereid te zijn op een mogelijke discontinuïteit is het nodig tijdig inzicht te hebben in de mogelijke gevolgen die een faillissement voor de onderneming heeft. Met dit inzicht is het de vraag in hoeverre alternatieven denkbaar zijn die aantrekkelijker zijn, zoals een vrijwillige bedrijfsbeëindiging of het sluiten van een akkoord. Een goede besteding van de nog aanwezige of beschikbare middelen is daarbij essentieel waarbij keuzes en afwegingen gemaakt dienen te worden welke betalingen wel of juist niet meer gedaan moeten en kunnen worden.

Van belang is in ieder geval te voorkomen dat de discontinuïteit ‘onaangekondigd voor de deur staat’ waardoor geen maatregelen meer genomen of keuzes gemaakt kunnen worden.

Leerdoel

 • Het maken van weloverwegen keuzes ten aanzien van een dreigende discontinuïteit.
 • Het herkennen en afwegen van risico’s die discontinuïteit met zich brengen.
 • Het tijdig acteren op basis van deze afwegingen en risico’s.

Doelgroep

(MKB) Kantooreigenaren, accountants, fiscalisten, bedrijfsadviseurs en relatiebeheerders.

Inhoud

Aan de orde komen onder andere de volgende onderwerpen:

 • Op de onderneming rustende verplichtingen, actuele bedreigingen voor continuïteit;
 • Overstap van twijfels ten aanzien van de continuïteit naar discontinuïteit;
 • Continuïteitsgids NBA;
 • Achterstanden in betalingen;
 • Selectieve betalingen;
 • Financiële verhoudingen binnen de groep van vennootschappen c.q. tussen de vennootschap en haar aandeelhouder;
 • De juridische blik van de curator en zijn mogelijkheden op grond van de faillissementswet;
 • Bedrijfssluiting;
 • Liquidatie van de onderneming.

Tarief

 • € 304
  Cursus voor aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak (excl. btw)
 • € 380
  Cursus voor niet-aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak (excl. btw)

Datum en locatie

Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

DatumPlaats
Woensdag 2 oktober 2024Eemnes

Tijd

Van 13.30 tot 16.45 uur (incl. pauze)

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 3 algemene PE-punten

Docent

mr. M.J. (Maarten-Joost) Swenker

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken