Vaktechnische Bijeenkomsten (VTB’s)

Extendum organiseert elk jaar 4 Vaktechnische Bijeenkomsten op diverse locaties in het land. Tijdens de bijeenkomsten komen diverse actuele onderwerpen aan bod. Per kwartaal worden steeds 2 deelgebieden belicht. Zo mist u vakinhoudelijk niets en blijft u optimaal geïnformeerd over zaken die voor u en uw klanten belangrijk zijn. Voor uw Permanente Educatie vormen de VTB’s de minimale basis.

De bijeenkomsten zijn praktisch en direct toepasbaar. U heeft tevens de gelegenheid om samen met de overige deelnemers en docenten van gedachten te wisselen in een professionele leeromgeving.

Doelgroep

Accountants, belastingadviseurs en medewerkers van MKB-accountantskantoren.

Inhoud

Alle bijeenkomsten hebben de volgende opbouw in het programma:

 • Nieuwe wet/regelgeving
 • Praktijkvragen en casussen
 • Ontwikkelingen
 • Jurisprudentie

Tarieven

 • € 1.084
  4 Vaktechnische bijeenkomsten voor aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak
  (excl. btw en incl. diner)
 • € 1.355
  4 Vaktechnische bijeenkomsten voor niet-aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak
  (excl. btw en incl. diner)

Locaties en data

Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

LocatieKwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
Juridisch/FiscaalAccountancy/FiscaalIT/Fiscaal
Arnhem-Duivendo 19 mei 2022wo 14 sept 2022do 10 nov 2022
Baarndi 24 mei 2022wo 7 sept 2022wo 16 nov 2022
Bunnikwo 25 mei 2022do 15 sept 2022wo 9 nov 2022
Drachtendo 2 juni 2022do 22 sept 2022do 17 nov 2022
Groningendo 16 juni 2022do 8 sept 2022do 24 nov 2022
Haarlem-Hoofddorpwo 8 juni 2022wo 28 sept 2022wo 23 nov 2022
Hengelo-Deldenwo 15 juni 2022wo 5 okt 2022wo 30 nov 2022
Purmerenddo 9 juni 2022do 6 okt 2022do 1 dec 2022
Ridderkerkwo 22 juni 2022do 29 sept 2022wo 7 dec 2022
Roermonddi 7 juni 2022wo 21 sept 2022di 6 dec 2022
Tilburgdi 31 mei 2022di 13 sept 2022di 15 nov 2022
Zoetermeer-Den Haagdo 23 juni 2022di 4 okt 2022do 8 dec 2022

Onderwerpen Juridisch (kwartaal 2)

Actualiteiten Ondernemingsrecht

 • Faillissementsgolf op komst? Het aantal faillissementen lijkt de gaan stijgen. In dit onderdeel staan we stil bij een paar ontwikkelingen rondom een ( dreigend) faillissement.
  1. We staan stil bij het NBA rapport ‘ De continuteïtsgids’ in het kader van de continuïteitsparagraaf.
  2. Tevens komt de informatieplicht van de accountant aan de orde bij een verzoek van de curator.
  3. De positie van concurrente schuldeisers in faillissement, een interessant onderzoek van Universiteit Groningen dat handvatten
  4. WHOA en de fiscus, stand van zaken.
 • Wie is de bestuurder, de managementbv of de natuurlijke persoon?
 • Bestuurdersaansprakelijkheid voor de betaling van premies bedrijfstakpensioen.
 • Wet bestuur en toezicht. Deze wet is op 1 juli 2021 in werking getreden. Een nieuwe wet zonder veranderingen bestaat niet, dus wij gaan in op die onderdelen die voor de fiscale en accountantspraktijk van belang zijn.
 • Wetgevingskalender: stand van zaken omtrent turboliquidatie, UBO-register, wet personenvennootschappen e.a.

Actualiteiten Arbeidsrecht

 • Per 1 augustus 2022 zal de wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking treden. Deze wet bevat een paar onderdelen die wij nader zullen uitlichten zoals het studiebeding en het nevenwerkzaamheden beding. In hoeverre kun je nog vertrouwen op de reeds overeengekomen bedingen.
 • Wij staan tevens stil bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst. Wat zijn de ontwikkelingen op dit vlak? We bespreken dit in samenhang met het fiscale en ondernemingsrechtelijke onderdeel van deze bijeenkomst.
 • Betaling pensioenpremies: de zorgplicht van de accountant. Wat als de werkgever niet wist dat hij pensioenpremies had moeten betalen, en de loonadministratie door de accountant wordt gedaan.
 • Vragen uit de praktijk bij overnames
 • Wetgevingskalender: stand van zaken
  1. Wet vertrouwenspersonen
  2. Wet klokkenluiders
  3. Ww-premies
  4. Betaald ouderschapsverlof
  5. Wet werken waar je wil en SER rapport

Actualiteiten huurrecht

Recentelijk heeft de Hoge Raad aangegeven hoe de pijn verdeeld moet worden als een huurder in coronatijd een beroep op huuraanpassing heeft gedaan.

Onderwerpen Fiscaal (kwartaal 2)

 • Studiekosten; particulier, ondernemer, werknemer
 • Fiscale kwalificatie managementovereenkomst; doorbetaald-loonregeling
 • Aandachtspunten vanuit de VTB 2 – juridisch
 • Jurisprudentie en overige actualiteiten

In deze cursus worden een aantal voor de praktijk relevante onderwerpen besproken. In VTB 1 is aandacht besteed aan het vervallen van de persoonsgebonden aftrek voor studiekosten en de introductie van het STAP-budget. Dat zag op de studiekosten die belastingplichtigen/niet ondernemers voor eigen rekening nemen.

In deze VTB gaan we in op de studiekosten voor ondernemers en studiekosten die geheel of gedeeltelijk door een werkgever worden vergoed aan zijn werknemers. Hiermee wordt een koppeling gelegd met VTB 2 Juridisch. Mede vanwege de raakvlakken met het civiele recht en recente jurisprudentie daarover bespreken we de fiscale beoordeling van een managementovereenkomst.

Tot slot wordt een selectie uit recente jurisprudentie en overige actualiteiten besproken.

Tijden

Van 13:00 – 20:30 uur (incl. pauzes en diner)

Accreditatie per VTB

NBA: PE-portfolio 6 uren
RB: 6 PE-punten (3 algemeen en 3 fiscaal)

Docenten Fiscaal

mr. E. (Bert) Alink RB
mr. S.S. (Sandra) Zegers

Docenten Accountancy

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
D. (Dick) Lokerse AA
C. (Cor) Molenaar RA RV
M. (Martina) Sarris MSc AA

Docenten Juridisch

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
mr. R.L. (Ruud) Boerman
mr. S.J. (Savannah) Snellenburg-Swenker
mr. M.J. (Maarten-Joost) Swenker

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken