Vaktechnische Bijeenkomsten (VTB’s)

Extendum organiseert elk jaar 4 Vaktechnische Bijeenkomsten op diverse locaties in het land. Tijdens de bijeenkomsten komen diverse actuele onderwerpen aan bod. Per kwartaal worden steeds 2 deelgebieden belicht. Zo mist u vakinhoudelijk niets en blijft u optimaal geïnformeerd over zaken die voor u en uw klanten belangrijk zijn. Voor uw Permanente Educatie vormen de VTB’s de minimale basis.

De bijeenkomsten zijn praktisch en direct toepasbaar. U heeft tevens de gelegenheid om samen met de overige deelnemers en docenten van gedachten te wisselen in een professionele leeromgeving.

Doelgroep

Accountants, assistent-accountants, belastingadviseurs, relatiebeheerders en medewerkers van MKB-accountantskantoren.

Pensioen (kwartaal 2)

Leerdoel

Inzicht in pensioenontwikkelingen, jurisprudentie en gevolgen voor werkgever, werknemers en DGA’s.

Inhoud

 • Oudedagsverplichting
  De oudedagsverplichting bestaat nu sinds 1 juli 2017. We bespreken een praktijk voorbeeld en nemen een aantal Vraag & Antwoorden door.
 • Pensioen eigen beheer
  Vanaf 1 juli 2017 zijn alle in eigen beheer gehouden pensioenverplichtingen premievrij gemaakt. Hoe ga je om met de in eigen beheer gehouden pensioenaanspraak indien er tevens sprake is van een verzekerde pensioenaanspraak?
 • Nieuwe pensioenstelsel
  De nieuwe pensioenkaders zijn steeds duidelijker geworden de afgelopen jaren. De van belang zijnde aanpassingen in de Wet zullen we doornemen en aangeven waar een ondernemer zoal om moet gaan letten.
 • Handreiking RVU
  Een nieuwe handreiking voor de Regeling vervroegd uittreden zorgt ervoor dat de eindheffing van 52% in veel gevallen niet meer van toepassing is. Wat betekent de RVU in de praktijk en hoe kan een ondernemer hier praktisch mee omgaan?

Programma

 • 12.45 – 13.00 uur | Ontvangst
 • 13.00 – 15.00 uur | Cursus deel 1 (Pensioen)
 • 15.00 – 15.15 uur | Pauze
 • 15.15 – 16.15 uur | Cursus deel 1 (Pensioen)
 • 16.15 – 16.30 uur | Pauze
  (met snack en wissel docent)
 • 16.30 – 18.00 uur | Cursus deel 2 (Fiscaal)
 • 18.00 – 19.00 uur | Diner
  (2-gangen keuzemenu, incl. 2 consumpties Hollands assortiment)
 • 19.00 – 20.30 uur | Cursus deel 2 (Fiscaal)
 • 20.30 uur | Einde cursus

Fiscaal (kwartaal 2)

In het onderdeel fiscaal van VTB2 komen onder meer de volgende vragen aan de orde:

 • Reserves en voorzieningen
 • Eigen woningregeling bij samenwonen, huwelijk en het einde daarvan
 • Nieuws en actualiteiten

Leerdoel

Leerdoel van de cursus is het opfrissen van bestaande kennis. Tevens wordt ingegaan op de toepassing van bestaande regels onder gewijzigde omstandigheden. Door aan te knopen bij feitelijke omstandigheden wordt ook een relatie gelegd tussen theorie en praktijk. Ook wordt ingegaan op toekomstige wijziging van fiscale regelgeving.

Inhoud

 • Reserves en voorzieningen
  De fiscale regels rond het nemen van voorzieningen en het vormen van reserves zijn niet altijd gelijk aan de commerciële. Denk aan de criteria van het Baksteenarrest, of aan specifiek fiscale regelingen als de kostenegalisatiereserve en de herinvesteringsreserve. In deze VTB wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden van de fiscale reserves en voorzieningen.
 • Eigenwoningregeling
  De fiscale behandeling van de eigen woning is in de loop der jaren zo ingewikkeld geworden dat advisering in gevallen van huwelijk en echtscheiding (vooraf) van groot belang is. De belangrijkste valkuilen en tips komen aan de orde
  Nieuws en actualiteiten In dit onderdeel worden interessante jurisprudentie en ander opmerkelijk nieuws besproken. Een daarvan is een uitspraak over de intrekking van een ANBI-status. Deze uitspraak kan in bredere zin gevolgen hebben voor de aftrek van giften.
 • Nieuws en actualiteiten
  In dit onderdeel worden interessante jurisprudentie en ander opmerkelijk nieuws besproken die voor de praktijk van belang kunnen zijn.

Programma

 • 12.45 – 13.00 uur | Ontvangst
 • 13.00 – 15.00 uur | Cursus deel 1 (Pensioen)
 • 15.00 – 15.15 uur | Pauze
 • 15.15 – 16.15 uur | Cursus deel 1 (Pensioen)
 • 16.15 – 16.30 uur | Pauze
  (met snack en wissel docent)
 • 16.30 – 18.00 uur | Cursus deel 2 (Fiscaal)
 • 18.00 – 19.00 uur | Diner
  (2-gangen keuzemenu, incl. 2 consumpties Hollands assortiment)
 • 19.00 – 20.30 uur | Cursus deel 2 (Fiscaal)
 • 20.30 uur | Einde cursus

Tarieven

 • € 1.160
  4 Vaktechnische bijeenkomsten voor aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak
  (excl. btw en incl. diner)
 • € 1.450
  4 Vaktechnische bijeenkomsten voor niet-aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak
  (excl. btw en incl. diner)

Locaties en data

Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

LocatieKwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
Pensioen/FiscaalAccountancy/FiscaalIT/Fiscaal
Groningenwo 17 meiwo 13 septemberwo 15 november
Baarn/Eemnesdi 23 meido 14 septemberdo 16 november
Tilburgdo 25 meiwo 20 septemberwo 22 november
Bunnik/Utrechtwo 31 meido 28 septemberdo 23 november
Arnhem/Duivendo 1 juniwo 27 septemberwo 29 november
Drachtenwo 7 junido 21 septemberdo 30 november
Purmerend/Oostzaandi 6 juniwo 4 oktoberwo 6 december
Hengelo/Deldendo 8 junido 5 oktoberdo 7 december
Ridderkerkdi 13 junidi 10 oktoberdi 12 december
Roermonddo 15 juniwo 11 oktoberwo 13 december

Tijden

Van 13:00 – 20:30 uur (incl. pauzes en diner)

Accreditatie per VTB

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 6 PE-punten (3 algemeen en 3 fiscaal)

Docenten Fiscaal

mr. E. (Bert) Alink RB
J.W. (Jan Willem) Kemper RB

Docenten Accountancy

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
M. (Martina) Sarris MSc AA

Docenten Pensioen

N.A.G. (Noach) van Beusekom MPLA/CFP
R. (Ron) Mulder MPLA

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken