Vaktechnische Bijeenkomsten (VTB’s)

Extendum organiseert elk jaar 4 Vaktechnische Bijeenkomsten op diverse locaties in het land. Tijdens de bijeenkomsten komen diverse actuele onderwerpen aan bod. Per kwartaal worden steeds 2 deelgebieden belicht. Zo mist u vakinhoudelijk niets en blijft u optimaal geïnformeerd over zaken die voor u en uw klanten belangrijk zijn. Voor uw Permanente Educatie vormen de VTB’s de minimale basis.

De bijeenkomsten zijn praktisch en direct toepasbaar. U heeft tevens de gelegenheid om samen met de overige deelnemers en docenten van gedachten te wisselen in een professionele leeromgeving.

Doelgroep

Accountants, belastingadviseurs, medewerkers van MKB-accountantskantoren en relatiebeheerders.

Tarief

 • € 1.160
  4 Vaktechnische bijeenkomsten voor aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak
  (excl. btw en incl. diner)
 • € 1.450
  4 Vaktechnische bijeenkomsten voor niet-aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak
  (excl. btw en incl. diner)

Locaties en data

Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

LocatieKwartaal 4
IT/Fiscaal
Purmerend/Oostzaanwo 6 december
Hengelo/Deldendo 7 december
Ridderkerkdi 12 december
Roermondwo 13 december

Onderwerpen IT (kwartaal 4)

Impact van Kunstmatige Intelligentie op Accountancy & Adviesdiensten

Deze 3 uur durende training heeft als doel accountants en adviseurs uit te rusten met de essentiële kennis en vaardigheden die nodig zijn om kunstmatige intelligentie (AI) in hun professionele landschap te begrijpen en toe te passen. Het programma beoogt een robuust begrip van AI te bieden, praktische toepassingen in de accountancy te demonstreren en strategieën te verkennen voor het implementeren van AI-oplossingen voor bedrijfsoptimalisatie. Gezien het beperkte tijdsbestek is deze training ontworpen om een hoge impact te hebben. Het is essentieel om AI niet alleen als een ’technologie’ te beschouwen, maar als een strategische hefboom die een concurrentievoordeel kan creëren voor uw accountancy- of adviesbedrijf.

Daag uzelf uit om verder te denken dan de status quo en voor te stellen hoe AI de diensten die u aanbiedt kan innoveren en optimaliseren.

Leerdoelen

 1. Ontwikkelen van een begrip van basale AI-concepten en -terminologie.
 2. Begrijpen van de implicaties van AI op de accountancy- en adviessectoren.
 3. Identificeren van belangrijke AI-technologieën die relevant zijn voor accountancy, zoals Machine Learning, Natural Language Processing en Robotics Process Automation.
 4. Demonstreren van use cases van AI in financiële analyse, auditing en klantadviezen.
 5. Formuleren van een routekaart voor de integratie van AI in bestaande workflows en bedrijfsmodellen.

Deelnemers gaan naar huis met bruikbare inzichten en een op maat gemaakte routekaart voor het implementeren van AI-oplossingen die kunnen leiden tot kostenbesparingen, verhoogde efficiëntie en toegevoegde waarde voor klanten.

Programma

 • Introductie tot Kunstmatige Intelligentie
 • Korte geschiedenis en evolutie van AI – Belangrijke concepten en terminologie – AI versus traditionele computing
 • AI in Accountancy – Het Grotere Plaatje – Industrietrends en -prognoses – Ethische overwegingen – Zakelijke waarde en kansen bij het benutten van AI
 • Tools & Technologieën – Machine Learning in financiële data-analyse – Natural Language Processing in klantenservice en rapportgeneratie – Robotics Process Automation in boekhouding en compliance
 • Casestudies – Voorbeelden van AI-toepassingen in accountancy en advisering – Zakelijke uitkomsten en ROI-metrics
 • Routekaart naar AI-Integratie- Stappen voor het evalueren van AI-gereedheid – Identificeren van sleutelgebieden voor AI-adoptie – Ontwikkelen van een gefaseerd implementatieplan

Programmatijden

 • 12.45 – 13.00 uur ontvangst
 • 13.00 – 15.00 uur cursus deel 1 IT
 • 15.00 – 15.15 uur pauze
 • 15.15 – 16.15 uur cursus deel 1 IT
 • 16.15 – 16.30 uur pauze met snack en wissel docent
 • 16.30 – 18.00 uur cursus deel 2 Fiscaal
 • 18.00 – 19.00 uur diner (2-gangen keuzemenu, incl. 2 drankjes Hollands assortiment)
 • 19.00 – 20.30 uur cursus deel 2 Fiscaal
 • 20.30 uur einde cursus

Onderwerpen Fiscaal (kwartaal 4)

Leerdoel

De deelnemers worden op de hoogte gebracht van wijzigingen en ontwikkelingen in de fiscale regelgeving die van belang kunnen zijn voor een goede advisering van cliënten.

Programma

Belastingplan 2024
Het Belastingplan 2024 bevat voor alle belastingen de nodige wijzigingen waarmee u in een MKB-praktijk te maken kunt krijgen. Zoals gebruikelijk geven we inzicht in de nieuwe regelingen en besteden we aandacht aan maatregelen die u kunt adviseren om de fiscale positie van uw cliënten te optimaliseren.

Fiscale aandachtspunten bij de keuze van de rechtsvorm van een onderneming
In de praktijk wordt regelmatig de vraag gesteld waar het omslagpunt ligt voor de keuze tussen een eenmanszaak en een BV. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van feiten en omstandigheden. In dit onderdeel bespreken we aan aantal fiscale aandachtspunten die daar een rol bij spelen. Bij dit onderdeel wordt ook een relatie gelegd met de kabinetsplannen voor de jaren 2024 en volgende.

Jurisprudentie en overige actualiteiten
In dit onderdeel wordt interessante jurisprudentie en ander opmerkelijk nieuws besproken. In dit onderdeel wordt ook aandacht besteed aan enkele standpunten van de kennisgroepen van de Belastingdienst.

Programmatijden

 • 12.45 – 13.00 uur ontvangst
 • 13.00 – 15.00 uur cursus deel 1 IT
 • 15.00 – 15.15 uur pauze
 • 15.15 – 16.15 uur cursus deel 1 IT
 • 16.15 – 16.30 uur pauze met snack en wissel docent
 • 16.30 – 18.00 uur cursus deel 2 Fiscaal
 • 18.00 – 19.00 uur diner (2-gangen keuzemenu, incl. 2 drankjes Hollands assortiment)
 • 19.00 – 20.30 uur cursus deel 2 Fiscaal
 • 20.30 uur einde cursus

Tijden

Van 13:00 – 20:30 uur (incl. pauzes en diner)

Accreditatie per VTB

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 6 PE-punten (3 algemeen en 3 fiscaal)

Docenten Fiscaal

mr. E. (Bert) Alink RB
J.W. (Jan Willem) Kemper RB

Docent IT

T. (Ton) Abelen – Business Consultant Artificial Intelligence (Wizzin.nl)

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken