(Lunch)webinar Turboliquidatie; de nieuwe wet

Op 15 november is de wet op de turboliquidatie gewijzigd. Dit brengt extra verplichtingen met zich mee. In 2 uur praten wij u bij over de consequenties van deze wetswijziging en de toepasbaarheid in de praktijk.

Leerdoel

Up to date raken over de wet op de turboliquidatie.

Doelgroep

MKB accountants en functionarissen die te maken kunnen krijgen of hebben met de uitvoering van deze wet in hun dagelijkse praktijk.

Inhoud

Hoewel met de invoering van de nieuwe wetgeving de positie van crediteuren bij een turboliquidatie is verbeterd is helaas nog niet alles even duidelijk. In het (lunch)webinar wordt ingegaan op de reguliere ontbinding versus de turbo ontbinding, met daarbij de mogelijke risico’s die gelopen worden indien crediteuren onbetaald worden gelaten.

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 2 algemene PE-punten

Docent

mr. M.J. (Maarten-Joost) Swenker

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken