Juridische contracten bij bedrijfsovername

Juridische aspecten bij een overnametraject beginnen al in het voortraject. Een (kandidaat-)­koper wenst dan vaak een vorm van exclusiviteit. De verkoper wil vervolgens zeker weten dat alle informatie in absolute vertrouwelijkheid wordt verstrekt. Maar ook tijdens het overnameproces spelen er voor koper en verkoper allerlei juridische aspecten (voor de DGA kunnen er ook privé-aspecten spelen) waarvan u als betrokken adviseur zondermeer op de hoogte dient te zijn.

Na intensieve onderhandelingen over de prijs, garanties, vrijwaringen en andere aspecten mondt een succesvol overnameproces uit in een koopovereenkomst. Misschien spelen er ook nog managementovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten of exclusieve leverancierscontracten. Deze cursus is geheel gewijd aan de juridische aspecten bij een bedrijfsovername.

Leerdoel

Na afloop bent u bekend met de juridische aspecten die spelen bij het proces van bedrijfsovername, van begin tot eind.

Doelgroep

Accountants en fiscalisten die werkzaam (willen) zijn op het gebied van bedrijfsovernames.

Inhoud

Tijdens de cursus worden de volgende juridische aspecten behandeld:

  • Letter Of Intent (LOI), oftewel de intentieverklaringen;
  • Houdbaarheid, exclusiviteit en geheimhouding;
  • De consequenties van een LOI voor koper, verkoper en u als accountant;
  • Vrijwaringen, titel-, fiscale-, balans- en specifieke garanties;
  • Opschortende- of ontbindende voorwaarden;
  • Rechtsvormen;
  • Geleidelijke overname;
  • Privéaspecten van de DGA: huwelijk en testament;
  • Aansprakelijkheid van de accountant.

Docenten

mr. R.L. (Ruud) Boerman
mr. E. (Bert) Alink FB

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken