Huurrecht; onderscheid huurrecht kantoor- en bedrijfsruimte

De huurovereenkomst is een bijzondere overeenkomst, net als de arbeidsovereenkomst. Binnen het huurrecht neemt de huur van kantoor- en bedrijfs(winkel)ruimte een bijzondere plaats in door de zogenaamde semi-dwingende bepalingen, onder andere voor de ontruimingsbescherming van huurders. Ook de huurprijsregimes verschillen per huursoort. Verder speelt er bij huur van bedrijfsruimte een bijzondere vorm van contractsoverneming, de indeplaatsstelling. Het onderscheid tussen kantoor- of bedrijfsruimte is niet altijd duidelijk en mengvormen zijn ook mogelijk.

Huurovereenkomsten worden vaak gesloten op basis van de modellen van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), maar er zijn ook andere afspraken mogelijk.

Leerdoel

In deze training wordt ingegaan op het huurrecht in het algemeen en ingezoomd op het onderscheid tussen het huurrecht van kantoorruimte en bedrijfsruimte. Daarbij kijken we naar regels en jurisprudentie (uitspraken). Er wordt kort aandacht besteed aan het systeem van huurprijzen. Verder wordt de figuur van indeplaatsstelling behandeld en wordt ingegaan op het gebruik van ROZ-modellen.

Doelgroep

MKB’ers en hun adviseurs en particulieren die te maken hebben met huur en verhuur van woonruimte, kantoorruimte en winkelruimte

Inhoud

  1. Wat is een huurcontract?
  2. Verschillende vormen van huur
  3. Huurprijzen
  4. Semi-dwingende bepalingen
  5. Huur kantoorruimte
  6. Huur bedrijfsruimte
  7. ROZ-modellen
  8. Indeplaatsstelling

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken