Algemene Voorwaarden en online verkoop

Algemene Voorwaarden worden in het dagelijks economisch verkeer veel gebruikt, zowel online als in winkels en bijvoorbeeld bij de huur van roerende en onroerende zaken. Veelal worden zij achteloos aangeklikt (online) of aanvaard (achterop de offerte), maar de bepalingen in de Algemene Voorwaarden kunnen meer invloed hebben op de inhoud van een koop/verkoop of huur/verhuur dan een gemiddelde consument of zakelijke betrokken partij misschien zou denken.

Leerdoel

In deze training wordt ingegaan op het opstellen en de werking van Algemene Voorwaarden. Wat hoort er precies in te staan, in verhouding tot de overeenkomst zelf? Verder gaan we in op de wettelijke regels over de zgn. grijze en zwarte lijst. We behandelen jurisprudentie over het hanteren van Algemene Voorwaarden in conflictsituaties.

Er wordt aandacht besteed aan relevante jurisprudentie. Verder worden de afwijkende regels m.b.t. online verkoop behandeld.

Doelgroep

MKB’ers en hun adviseurs en particulieren die te maken hebben met koop en verkoop en het hanteren van algemene voorwaarden, zowel bij conflicten als bij advisering.

Inhoud

  • Wat zijn algemene voorwaarden?
  • De verhouding tot de overeenkomst
  • De grijze lijst
  • De zwarte lijst
  • Online verkoop
  • Jurisprudentie

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken