Grip op uw accountantskantoor met 6 kengetallen

Met 6 kengetallen en een heldere eenduidige structuur krijgt u binnen 3 maanden meer rust, focus en grip op uw kantoor en een beter rendement.

Uit onderzoek onder ruim 400 accountants en adviseurs blijkt dat de best scorende kantoren vooral sturen op klantwaarde en niet op deadlines. De best scorende kantoren weten ook precies hoeveel declarabele uren een medewerker moet/kan maken om de rendementsdoelstelling te halen. Maar tegen welke prijs? Meestal is er onvoldoende inzicht in de impact van kleine wijzigingen in productiviteit, bezetting, marge en efficiency op het resultaat.

Leerdoel

Meer rendement met uw accountantskantoor door 6 eenvoudige kengetallen. Gestructureerd sturing geven aan uw kantoor en de waarde van uw kantoor verhogen.

Doelgroep

Eigenaren van accountantskantoren, belastingadvieskantoren en administratiekantoren

Vakgebied

  • Administratieve organisatie / Interne beheersing
  • Bedrijfseconomisch advies
  • Organisatieadvies

Inhoud

In deze praktische training staan we stil bij de 3 belangrijkste rendementsgebieden binnen uw kantoor, het bepalen van de belangrijkste 6 kengetallen en de bijbehorende KPI’s. Op een praktische wijze leert u om van uw cijfers management/stuur informatie maken en dit direct toe te passen. Daarnaast kijken we hoe u vanuit uw jaarrekening de juiste managementinformatie kunt destilleren.

Aan de hand van een casus uit de praktijk wordt u meegenomen om uw kantoor door te lichten en op zoek te gaan naar de belangrijkste verbeterpunten en de verbeteracties. Dit doen wij door eyeopeners en handvatten te bieden die u daarna direct in de praktijk kunt toepassen.

Voorbereiding

Ter voorbereiding kunt u uw eigen kantoor als casus gebruiken of u werkt met een door ons beschikbaar gestelde casus.

Tijd

Van 13.00 – 17.30 uur (incl. pauze)

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 4 algemene PE-punten

Docent

Luuk (L.M.J.) Haegens MSc RAB

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken