Grip op de onderneming met slechts 6 kengetallen

Met 6 kengetallen die het resultaat bepalen en een heldere eenduidige structuur geeft u uw klant binnen 3 maanden meer rust, focus en grip op zijn onderneming en een beter rendement.

Veel ondernemers hebben behoefte aan managementinformatie waarmee zij direct beter kunnen sturen. Zo blijkt uit verschillende publicaties en onderzoeken.

Ook blijkt uit onderzoek bij ruim 400 accountants en adviseurs dat meer dan 90% van hen onvoldoende inzicht heeft in de kostprijs bij hun klanten en niet kan aangeven wat de impact is van kleine wijzigingen in productiviteit, bezetting, marge en efficiency op het resultaat. En, veel accountants vinden het moeilijk om hun adviesrol hierin concreet vorm te geven. Hoe zou u het vinden als u beide zou kunnen combineren?

Leerdoel

Door heel concreet met behulp van slechts 6 kengetallen op 3 rendementsgebieden te sturen, kunt u uw MKB-klant helpen om iedere dag structureel sturing te geven aan zijn bedrijf en daarmee aan zijn rendementsdoelstellingen en de ondernemingswaarde. Hiermee geeft u tevens meer invulling aan uw adviesrol.

Doelgroep

Accountants, belastingadviseurs en medewerkers van MKB accountantskantoren.

Vakgebied

  • Bedrijfseconomisch advies
  • Organisatieadvies
  • Administratieve organisatie / Interne beheersing
  • Inhoud van de cursus

In deze praktische training staan we stil bij de 3 belangrijkste rendementsgebieden binnen een bedrijf, het bepalen van de belangrijkste 6 kengetallen en de bijbehorende KPI’s. Op een praktische wijze leert u om van cijfers management/stuur informatie maken, zodanig dat iedere ondernemer dit snapt èn kan toepassen. Daarnaast kijken we hoe u vanuit de jaarrekening de juiste managementinformatie kunt destilleren.

Aan de hand van een casus uit de praktijk wordt u meegenomen om samen met de ondernemer zijn bedrijf door te lichten en op zoek te gaan naar de belangrijkste verbeterpunten en de verbeteracties. Dit doen wij door eyeopeners en handvatten te bieden die u daarna direct – voor uw MKB-klant – in de praktijk kunt toepassen.

Voorbereiding

Ter voorbereiding dient u zelf een anonieme casus mee te nemen (jaarcijfers).

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 4 algemene PE-punten

Docent

L.M.J. (Luuk) Haegens MSc RAB

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken