Fiscaliteit van de eigen woning

Deel 1 in de ochtend:

Alle eigenaren van de ruim 4 miljoen koopwoningen die Nederland telt ondervinden vroeger of later de gevolgen van de steeds complexer geworden eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting.

Zonder een gedegen advies vooraf kunnen belangrijke beslissingen bij de aankoop, de verkoop of de verbouwing van een eigen woning nauwelijks verantwoord worden genomen. De daaropvolgende aangifte inkomstenbelasting over dat jaar is evenmin eenvoudig. Zowel de adviseur als de opsteller van de aangifte adviseur moeten daarom goed op de hoogte zijn van de steeds veranderende regels rond de vormgeving van de eigenwoninglening, de eigenwoningreserve, het fiscale partnerschap, overgangsregelingen en de aftrekbeperkingen en -mogelijkheden voor ondernemers met een werkruimte aan of in huis.

Inhoud

De eigenwoningregeling is door de vele wetswijzigingen en de jurisprudentie steeds gedetailleerder en ingewikkelder geworden. Waar het jaren geleden voldoende was om te weten hoe het huurwaardeforfait en de aftrekbare rente moesten worden berekend is nu veel bredere kennis noodzakelijk. In deze cursus worden de theoretische en praktische aspecten van aan- en verkoop, verbetering en onderhoud, financiering, het belang van het fiscale partnerschap en huwelijkse voorwaarden aan de hand van aansprekende voorbeelden behandeld. De hoofdlijnen en een aantal regelmatig voorkomende complicaties en uitzonderingen komen uitgebreid aan bod.

Leerdoel

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers inzicht in de werking en de toepassing van de fiscale regels rond het gezamenlijk bezit van een eigen woning en het beëindigen daarvan. Zij kunnen in veel voorkomende gevallen adviseren en zij kunnen mogelijke complicaties en mogelijkheden beter onderkennen. Zij kunnen de fiscale paragraaf in een (echtscheidings)convenant beoordelen.

Doelgroep

Adviseurs, (assistent)accountants en aangiftemedewerkers die te maken hebben met cliënten met een eigen woning.

Onderwerpen

In de cursus ‘Fiscaliteit van de eigen woning, deel I’ komen de hoofdregels van onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Wat is een eigen woning?
 • Wat zijn de belaste inkomsten, bij eigen gebruik of tijdelijke verhuur?
 • Wat zijn de aftrekbare uitgaven?
 • Wat is een ‘eigenwoningschuld’, en hoe bepalen we die?
 • Hoe bepalen we de eigenwoningschuld?
 • Hoe werkt de bijleenregeling?
 • Hoe verwerk je een verhuizing?
 • Kosten van verbouwing en onderhoud?
 • Hoe werkt het met een vereniging van eigenaren?
 • Wat zijn de regels voor een werkruimte in of bij de eigen woning?

Deel 2 in de middag:

Gemeenschappelijk eigendom van een eigen woning komt in verschillende vormen voor. Het is zeker niet beperkt tot zij die met elkaar gehuwd zijn. De toepassing van de fiscale regels is bij gemeenschappelijk eigendom zijn niet altijd eenvoudig.

Inhoud

Bij de gezamenlijke aankoop van een eigen woning door gehuwden is het gekozen huwelijksgoederenregime van belang. Voor ongehuwden gelden andere regels en zijn de onderlinge afspraken maatgevend. Vaak zal bij aankoop rekening moeten worden gehouden met het eigenwoningverleden van beide partners. Wordt de relatie verbroken, dan kan de gezamenlijke eigen woning voor ongekende complicaties zorgen.

Wie betaalt de lasten, en wie mag ze aftrekken? Hoe zit het met aftrekbare en aan te geven alimentatie als de een in de gezamenlijke woning blijft wonen? Hoe formuleer je de afspraken in een (echtscheidings)convenant zonder fiscale kleerscheuren op te lopen? Op deze en tal van andere fiscale vragen rond samenleven in een eigen woning is de inhoud van deze cursus gericht.

Onderwerpen

In de cursus ‘Fiscaliteit van de eigen woning, deel II’ komen onder meer onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Wat is een ‘eigenwoningverleden’, en wat doen we daar mee?
 • Hoe worden de inkomsten en uitgaven bepaald en verdeeld tussen de gezamenlijke eigenaren?
 • Hoe werkt de echtscheidingsregeling, bij ex-gehuwden en bij ex-samenwoners?
 • Van of voor wiens rekening zijn eigenwoningschuld en eigenwoningreserve?
 • Wat is ‘alimentatie’ in relatie tot de eigenwoningregeling?
 • Hoe moet de eigenwoning bij scheiding in de aangifte worden verwerkt?

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 6 fiscale PE-punten

Docent

J.W. (Jan Willem) Kemper RB

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken