Fiscale en civielrechtelijke aspecten van thuiswerken: alles op een rij (webinar)

De uitbraak van het coronavirus heeft ons geleerd dat het in veel gevallen mogelijk is om werkzaamheden zowel op kantoor als in de thuisomgeving te verrichten. De verwachting is dan ook dat in de toekomst veel mensen kantoor en thuis als werkplek zullen combineren. Er is inmiddels ook een initiatiefwetsvoorstel dat een recht op thuiswerken introduceert.

In veel gevallen zijn de arbeidsvoorwaarden en de daarmee vastgelegde vergoedingen voor de door een werknemer ten behoeve van zijn dienstbetrekking te maken kosten, nog gebaseerd op het werken op een vaste arbeidsplaats. Indien een werkgever toestaat dat ook op andere plaatsen wordt gewerkt moeten die afspraken daarop worden afgestemd. Ook brengt het thuiswerken arbotechnische verplichtingen met zich mee.

Leerdoel

Doel van dit webinar is om de deelnemer kennis en inzicht te verschaffen in wat de werkgever zal kunnen vastleggen, de wijze waarop kostenvergoedingen kunnen worden vastgelegd in arbeidsvoorwaarden en de globale arbo verplichtingen. Daarnaast wordt inzicht verschaft in de gevolgen van onjuiste/ontbrekende vastleggingen. Het webinar richt zich zowel op de civielrechtelijke als de fiscaalrechtelijke aspecten.

Doelgroep

Accountants, fiscalisten, salarisadministrateurs, HRM-adviseurs en bedrijfsadviseurs.

Inhoud

In dit webinar wordt ingegaan op de wijze waarop tussen werkgevers en werknemers zaken kunnen worden vastgelegd en welke verplichtingen ontstaan als thuiswerken wordt toegestaan. Tevens wordt ingegaan op de gevolgen van het niet of onjuist vastleggen. In dit webinar wordt allereerst ingegaan op de arbeidsrechtelijke aspecten van het thuiswerken.

De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:

 • In hoeverre heeft een werknemer recht op thuiswerken (o.a. ook het wetsvoorstel ‘werken waar je wil’)?
 • In hoeverre heeft een werknemer recht op een thuiswerk- of een onkostenvergoeding?
 • Wanneer wordt thuiswerken een arbeidsvoorwaarde?
 • Wanneer wordt een thuiswerkvergoeding een arbeidsvoorwaarde?
 • Welke afspraken moeten er vastgelegd worden?
 • Aan welke arboverplichtingen moet een werkgever voldoen en wie betaalt dit?

Het toekennen van een (on)kostenvergoeding heeft ook fiscale gevolgen. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen vaste kostenvergoedingen en vergoedingen op declaratiebasis. In dit webinar worden de vergoedingen en verstrekkingen bij thuiswerk geplaatst binnen de kaders van de werkkostenregeling.

De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:

 • Wanneer kan een vergoeding-/verstrekking worden aangewezen;
 • Wanneer is een gerichte vrijstelling van toepassing;
 • Voorwaarden en gevolgen van een vaste kostenvergoeding;
 • Vrije ruimte;
 • Eindheffing.

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 2 PE-punten (1 algemeen en 1 fiscaal)
NIRPA: 30 kennispunten per bijeenkomst

Docenten

mr. S. (Savannah) Snellenburg
mr. E. (Bert) Alink RB

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken