Vennootschaps- en dividendbelasting

Het kabinet gebruikt de fiscaliteit om het Nederlandse vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden voor (buitenlandse) ondernemingen. Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat bedrijven het systeem gebruiken voor ongewenste vormen van belastingbesparing. Om deze reden wijzigen diverse bepalingen in de vennootschapsbelasting regelmatig. Ook wordt gediscussieerd over het wel of niet afschaffen van dividendbelasting en de invoering van andere (bron)heffingen.

Leerdoel

Doel van de cursus is het vergroten van kennis en inzicht met betrekking tot de actuele ontwikkelingen in de vennootschaps- en dividendbelasting.

Doelgroep

Accountants, relatiebeheerders

Inhoud

Met betrekking tot de vennootschapsbelasting zal aandacht worden besteed aan:

  • Deelnemingsvrijstelling
  • Fiscale eenheid
  • Vaste inrichting
  • Beperking renteaftrek
  • Transfer Pricing
  • Verliesverrekening

Met betrekking tot de dividendbelasting wordt aandacht besteed aan de zogenoemde inhoudingsvrijstelling. Ook wordt aandacht besteed aan de invloed van verdragen ter voorkoming van dubbele belasting

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 3,5 PE-punten

Docent / Docenten

mr. E. (Bert) Alink RB

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken