Grensoverschrijdend inhuren en inlenen van personeel

Arbeidsrechtelijke aspecten van grensoverschrijdende arbeid, in het bijzonder ook de rol van de detacheringsrichtlijn en de handhavingsrichtlijn, Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU), verordening Rome I, Wet AVV CAO, enige voor de praktijk relevante jurisprudentie en fiscale en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten van grensoverschrijdende arbeid.

Leerdoel

Het vooraf kunnen signaleren en hanteren van de verschillende juridische en feitelijk mogelijkheden en de consequenties van grensoverschrijdende arbeidsrelaties voor de onderneming zowel wat betreft arbeidsvoorwaarden als fiscaal en sociaal verzekeringsrechtelijk.

Doelgroep

Accountants, assistent-accountants, fiscalisten, salarisadministrateurs, HRM-adviseurs

Inhoud

In het eerste deel wordt het wettelijk kader geschetst van de arbeidsrechtelijke aspecten van grensoverschrijdende arbeid, in het bijzonder ook de rol van de detacheringsrichtlijn en de handhavingsrichtlijn, Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU), verordening Rome I, Wet AVV CAO, en enige voor de praktijk relevante jurisprudentie. De volgende vragen worden beantwoord:

  • Welk recht is wanneer van toepassing?
  • Voor wie geldt de meldingplicht?
  • Wat zijn de gevolgen van niet nakoming van de WagwEU?

In het tweede deel wordt het wettelijk kader geschetst van de fiscale en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten van grensoverschrijdende arbeid. De volgende vragen worden beantwoord:

  • In welk land moet loon- en/of inkomstenbelasting worden voldaan?
  • In welk land is de “werknemer” sociaal verzekerd?
  • Wie is aansprakelijk voor de juiste voldoening of afdracht van belastingen en premies?

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 2 algemene PE-punten en 3 fiscale PE-punten

Docenten

mr. E. (Bert) Alink RB
mr. R.L. (Ruud) Boerman
mr. S. (Savannah) Snellenburg

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken