Due Diligence

Er komt een moment voor elke ondernemer dat hij zijn bedrijf overdraagt aan een opvolger of een andere onderneming. Een ingrijpend moment na een soms ingewikkeld en vaak ook emotioneel proces. De adviseur van de ondernemer is veelal de accountant of de fiscalist. Hij zal de ondernemer door het proces begeleiden en adviseren.

Als een bedrijf wordt verkocht is er ook een koper. Ook aan deze zijde zit er spanning op het proces en ook hier speelt veelal de accountant of fiscalist een belangrijke rol.

Onderdeel van het koop/verkoopproces is het Due Diligence (ook wel boekenonderzoek). Vaak cruciaal voor het slagen of niet slagen van de transactie. Nu gaat de (potentiële) koper vaststellen of de informatie die hij heeft ontvangen juist is en of zijn visie op de onderneming en haar toekomst correct is.

De adviseurs van beide partijen hebben een bepalende invloed op het effect van het boekenonderzoek op het vervolg en het succes. Het is dan ook van groot belang dat, wanneer u in een dergelijke adviesrol terecht komt, u beschikt over de nodige kennis omtrent het overnametraject. Onderdeel daarvan is het Due Diligence.

Maar ook aan verkoperszijde wordt de behoefte aan een Due Diligence onderzoek groter in de voorbereidingsfase. Naast dat een goed beeld van de te verkopen onderneming wordt verkregen, worden ook mogelijke verrassingen in het proces voorkomen.

Doelgroep

Accountants, fiscalisten en bedrijfsadviseurs die werkzaam (willen) zijn op het gebied van bedrijfsovername.

Leerdoel

In deze cursus verkrijgt u inzicht in en kennis omtrent de inhoud, de aanpak en de rapportage inzake de Due Diligence.

Inhoud

Deze cursus heeft ten doel u te voorzien van kennis omtrent de uitvoering van de Due Diligence. Ook wordt aandacht besteed aan de plaats van het Due Diligence in het overnameproces en de mogelijke effecten hiervan op het vervolg in het overnameproces.

De cursus voorziet in de theorie inzake het Due Diligence maar wordt ook aangevuld met praktijkvoorbeelden en cases. Ook de inbreng van u als deelnemer zal de cursus concreet maken. Doel is dat de verkregen kennis goed toepasbaar is in de MKB praktijk.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Doel van het Due Diligence;
 • Omvang en reikwijdte van het Due Diligence;
 • Plan van aanpak en risico’s;
 • Rapportage;
 • Buyer en Vendor Due Diligence;
 • Het Due Diligence in relatie tot de jaarrekening;
 • Het Due Diligence in relatie tot de transactiedocumenten;
 • Vaktechnische aspecten (accountancy).

Tarief

 • € 304
  Cursus voor aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak (excl. btw)
 • € 380
  Cursus voor niet-aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak (excl. btw)

Datum en locatie

Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

DatumPlaats
Dinsdag 1 oktober 2024Eemnes

Tijd

Van 13.30 tot 16.45 uur (incl. pauze)

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 3 algemene PE-punten

Docent

C. (Cor) Molenaar RA RV

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken