Alternatieve Financiering

In de cursus Alternatieve financiering worden diverse vormen en aanbieders van Alternatieve Financiering behandeld.

Leerdoel

In de cursus Alternatieve Financiering krijgt u inzicht in welke (alternatieve) financieringsvormen er bestaan en geschikt zijn bij bepaalde investeringen dan wel bepaalde fases van een onderneming. Hierbij komen o.a. direct lending, crowdfunding, informal investors, factoring en lease aan de orde.

Doelgroep

Accountants, fiscalisten en bedrijfsadviseurs die vragen krijgen op het gebied van bedrijfsfinanciering.

Inhoud

De theorie wordt in de cursus bij voorkeur gestaafd aan de hand van eigen (anonieme) casussen van de cursisten. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Onderscheid bancaire financiering versus alternatieve financiering
  • Verschillende vormen van alternatieve financiering
  • Verschillende aanbieders van alternatieve financiering
  • Quick scan casus
  • Wanneer is een financieringsvorm juist wel of niet geschikt?
  • Hoe bepaal je welke financieringsvorm geschikt is?

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 4 PE-punten

Docent

R.J.E. (Ralph) Vaessen

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken