Het bedrijfseconomisch ontslag

De bittere pil na de coronacrisis?

Deze cursus staat op de planning voor het eerste kwartaal in 2022

Ondanks diverse steun- en herstelpakketten en snel ingevoerde wetgeving is ontslag van een deel van het personeel soms toch onvermijdelijk. Schulden kunnen zijn opgelopen en deze zullen op een of andere manier toch terugbetaald moeten worden.

Hoewel er nu misschien een mogelijke opleving beleefd wordt, kan het toch noodzakelijk zijn om te saneren wanneer de steun van de overheid stopt.

Voor ‘overige’ schulden kan beroep worden gedaan op de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), ook bekend als het gedwongen schuldenakkoord. Maar voor personeel kan deze regeling niet gebruikt worden. Om een mogelijk faillissement te voorkomen kunt u onderhandelen met uw personeel óf u kunt kiezen voor een ontslagroute via het UWV.

In de cursus ‘Bedrijfseconomisch ontslag’ gaan wij in op de verschillende procedures en brengen wij u op de hoogte van actualiteiten, zoals het recente rapport van de SER.

Doel

Het kunnen hanteren en herkennen van de verschillende mogelijkheden inzake het bedrijfseconomisch ontslag.

Doelgroep

Voor adviseurs zoals accountants, fiscalisten, salarisadministrateurs, hrm-ers en relatiebeheerders

Inhoud

Tijdens de cursus gaan wij onder andere in op onderstaande vragen. Dit doen wij aan de hand van concrete voorbeelden, berekeningen en praktische tips!

  • Moet er altijd sprake zijn van verlies lijden om voor de procedure in aanmerking te komen?
  • Moet er altijd afgespiegeld worden?
  • Hoe ga je om met gemengde functies
  • Tellen de oproepkrachten mee?
  • Hoelang moet je herplaatsen?
  • Wanneer kun je weer mensen aannemen op de zelfde functies?
  • Kun je de WHOA toepassen en personeel ontslaan
  • Is een gepland faillissement mogelijk?

Accreditatie

NBA: PE-portfolio – 3 uren
RB: 3 algemene PE-punten
NIRPA: 45 kennispunten

Docent

mr. S.J. (Savannah) Snellenburg

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken