Bedrijfseconomisch ontslag;
een goede voorbereiding loont!

Veel ondernemingen hebben het niet gemakkelijk: de energie- en grondstofkosten zijn enorm gestegen en veel ondernemingen hebben nog terugbetalingsverplichtingen voor belastingen en/of subsidies. Veel werkgevers nemen hun kosten onder de loep en moeten wellicht nadenken over het laten afvloeien van personeel of in het ergste geval, beëindiging van de onderneming.

Dit zijn ingrijpende besluiten die goed moeten worden voorbereid en tijdig worden gestart zodat een faillissement mogelijk voorkomen kan worden. Het gevolg is dat u moet onderhandelen met uw werknemers óf u kunt kiezen voor een ontslagroute via het UWV.

In de cursus ‘Bedrijfseconomisch ontslag’ gaan wij in op de verschillende procedures en brengen wij u op de hoogte van actualiteiten, zoals het recente rapport van de SER, de WHOA en relevante jurisprudentie.

Leerdoel

Het kunnen hanteren en herkennen van de verschillende mogelijkheden inzake het bedrijfseconomisch ontslag.

Doelgroep

Voor adviseurs zoals accountants, fiscalisten, salarisadministrateurs, HR-medewerkers en relatiebeheerders.

Inhoud

Tijdens de cursus gaan wij onder andere in op onderstaande vragen. Dit doen wij aan de hand van concrete voorbeelden, berekeningen en praktische tips!

 • Beëindigingsovereenkomst of UWV procedure? Wat is een goede aanvliegroute?
 • Hoeveel tijd kost het?
 • Beëindigingsovereenkomst
  – Waarom staat wat in de beëindigingsovereenkomst?
  – Is een transitievergoeding verplicht of verstandig?
  – Wanneer krijgt een werknemer een WW-uitkering?
 • UWV-procedure
  – Moet er altijd sprake zijn van verlies lijden om voor de procedure in aanmerking te komen?
  – Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel ? En hoe bereken je dit?
  – Hoe ga je om met gemengde functies?
  – Tellen de oproepkrachten mee?
  – Hoelang moet je herplaatsen?
  – Wanneer kun je weer mensen aannemen op de zelfde functies?
  – Compensatie Transitievergoeding UWV
 • Kun je de WHOA toepassen en personeel ontslaan?
 • Is een gepland faillissement mogelijk?

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 3 algemene PE-punten
NIRPA: 45 kennispunten per bijeenkomst

Docent

mr. S. (Savannah) Snellenburg

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken