Bedrijfseconomisch ontslag

Naar mate de Coronacrisis voortduurt, zullen enkele werkgever moeten nadenken over het laten afvloeien van personeel. Uiteraard kunnen hiervoor vaststellingsovereenkomsten worden gebruikt, maar gezien de onzekere tijd zal mogelijk niet iedereen willen meewerken. Dan resteert een ontslag wegens bedrijfseconomische reden via het UWV. Sinds de inwerkingtreding WWZ is deze procedure veranderd.

In deze cursus wordt in gegaan in de systematiek van het bedrijfseconomisch ontslag, met tips.

Doel

Het kunnen hanteren en herkennen van de verschillende mogelijkheden inzake het bedrijfseconomisch ontslag.

Doelgroep

Voor adviseurs zoals accountants, fiscalisten, salarisadministrateurs, hrm-ers en relatiebeheerders

Inhoud

Als eerste wordt ingegaan om de tijdsspanne waarin de procedure zich afspeelt. Daarna wordt ingegaan op de drie kernpunten waarop de procedure bij UWV drijft: de bedrijfseconomische reden van het ontslag, daarna de volgorde van het personeel, ook wel afspiegelingsbeginsel genoemd en vervolgens de herplaatsingsplicht. Na het ontslag is het nog niet klaar en kan de werkgever geconfronteerd worden met de wederindiensttredingsvoorwaarde, een transitievergoeding en kans op hoger beroep. Deze aspecten worden eveneens behandeld aan de hand van concrete voorbeelden en berekeningen.

Docent

mr. S. (Savannah) Snellenburg

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken