Verdiepingscursus NVKS

Per 1 januari 2018 is de NVKS (Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen) van kracht. De NVKS is van toepassing op de kwaliteitsbeheersing van alle accountantseenheden die NVKS opdrachten (assurance- of aan assurance verwante opdrachten) met uitzondering van wettelijke controles uitvoeren. Na deze verdiepingscursus weet u welke regelgeving geïmplementeerd moet worden vanaf 1 januari 2018 en welke acties u hiervoor moet ondernemen.

Leerdoel

Informeren over de wijzigingen in de komende regelgeving voor het accountantskantoor. Kantoren in staat stellen de noodzakelijke aanpassingen door te voeren om compliant te zijn aan de nieuwe regelgeving. Inzichtelijk maken hoe de nieuwe regelgeving invloed heeft op:

 • de kantoororganisatie
 • het kantoorhandboek
 • de vastlegging van bevoegdheden
 • de gebruikelijke werksystematiek

Doelgroep

Accountant vennoot/medewerker, Compliance functionaris

Inhoud

 • Relatie tussen de VGBA, de Tijdelijke NVKS, het NVAK aav, het NVAK ass en de NVKS
 • Definitiebepaling: Wat is uw accountantseenheid en wat voor een eenheid is uw kantoor?
 • Verlicht regime voor kleine accountantseenheden
 • Volledig of schaalbaar regime voor niet-kleine accountantseenheden
 • Structuur, kader en inhoud van een kwaliteitssysteem
 • Wijzigingen voor uw kantoor
 • Aandachtspunten en praktische handvatten

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 4 algemene PE-punten

Docent

drs. G.I. (Guus) de Vries RA

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken