Training beginnend assistent-accountant

In deze bijeenkomst worden beginnende assistent-accountants geïnformeerd over de basisbeginselen van de werkzaamheden op een accountantskantoor.

Leerdoel

Na het volgen van deze training zijn de beginnende assistent-accountants op de hoogte van de basisbegrippen waarmee ze op een accountantskantoor worden geconfronteerd. En zijn ze bekend met het raamwerk van de regelgeving waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Deze training sluit aan op de training assistent-accountants.

Doelgroep

Assistent-accountants die starten bij een accountantskantoor in de MKB-(samenstel)praktijk

Inhoud

De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod.

 • Wat is een accountantskantoor
 • Welke regelgeving is van toepassing
  • In ieder geval aandacht voor de basis van
   • Wwft
   • NVKS
   • Verslaggeving
    • BW2 Titel 9 en RJk
    • Rechtspersonen
    • Niet-rechtspersonen
 • Hoe heeft deze regelgeving invloed op de werkzaamheden
 • Samenhang financiële administratie – jaarverslaggeving – fiscale aangiften
 • Basis fiscale werkzaamheden
  • IB-aangiften
  • BTW-aangiften en ICP-opgaven
  • Vpb-aangiften

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 4 algemene PE-punten

Docent

drs. G.I. (Guus) de Vries RA

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken