Training basiskennis Wwft

(Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)

In deze bijeenkomst worden medewerkers die starten op een accountantskantoor geïnformeerd over het bestaan, de inhoud en de invloed van de Wwft op hun werkzaamheden.

Leerdoel

Na het volgen van deze training zijn deze medewerkers bekend met de basisbegrippen uit de Wwft en invloed die de WWFT heeft op de werkzaamheden op een accountantskantoor.

Doelgroep

Alle medewerkers die starten op een accountantskantoor in de MKB-(samenstel)praktijk

Inhoud

De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod:

 • Wat is de kern en het doel van de Wwft
 • Wat zijn de belangrijke begrippen uit de Wwft
  Klantonderzoek
  – Wat is dat en hoe voer je dat uit
  Risicoprofiel
  – Hoe leg je dat vast en hoe hou je het actueel
  PEP
  – Wie is een PEP en wat is de invloed van die status op de werkzaamheden van de accountant
  UBO
  – Hoe stel ik vast wie dit is
  Ongebruikelijke transactie
  – Wat zijn dat
  – Welke indicatoren gebruik ik om iets als ongebruikelijk aan te merken
  Meldplicht
  – Wat moet er gemeld worden, op basis waarvan en bij wie
  Risicobereidheid
  – Hoe bepaalt een accountant(skantoor) de risicobereidheid
 • Hoe is de handhaving geregeld
  Rol van NBA, BFT en FIU
 • Wat is altijd verplicht, wat is aanbevolen
 • Praktijkvoorbeelden

Tarief

 • € 304
  Cursus voor aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak (excl. btw)
 • € 380
  Cursus voor niet-aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak (excl. btw)

Datum en locatie

Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

DatumPlaats
Woensdag 16 oktober 2024Eemnes

Tijd

Van 13.30 tot 16.45 uur (incl. pauze)

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 3 algemene PE-punten

Docent

drs. G.I. (Guus) de Vries RA

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken