Kantoortoetsing, puntjes op de ‘i’

Samenstel- of gecombineerde (niet wettelijke) assurancepraktijk

Uw kwaliteitssysteem is op orde, maar voor de (komende) toetsing wilt u toch nog even de puntjes op de ‘i’ zetten. In deze praktische training gaan wij in op de meest actuele aandachtspunten omtrent toetsingen. Waar letten de toetsers op en hoe beoordelen zij uw dossiers? U kunt deze cursus volgen voor zowel de samenstel- als de gecombineerde (niet wettelijk) assurancepraktijk.

Doel

Na afloop van deze cursus heeft u een helder beeld van de aspecten die als voorbereiding op de toetsing van uw kantoor aandacht behoeven. Dit beeld wordt gevormd aan de hand van:

 • praktische tips en ervaringen van collega-deelnemers en
 • onze ervaringen bij de toetsingen die recent zijn uitgevoerd

De inzichten vormen het uitgangspunt bij de analyse van een één van uw eigen dossiers. Hierdoor kunt u de opgedane kennis direct vertalen naar uw praktijk.

Doelgroep

Voor kwaliteitsbepalers, kwaliteitsmanagers, eindverantwoordelijke accountants en ervaren assistent-accountants.

Inhoud

 • AFM, Raad van Toezicht en regelgeving
 • Kwaliteitsambitie
 • Kwaliteitssysteem bestaande uit:
  – het kwaliteitsbeleid en
  – het stelsel van kwaliteitsbeheersing
 • Toepassing eisen uit de NVKS (interne evaluatie)
 • Toetsingscriteria uit de praktijk
 • De toetsers en de toetsing
 • Dossier review
 • Ervaringen uit de praktijk met concrete adviezen en tips

Onze docenten staan dagelijks kantoren bij op het gebied van kwaliteitsbeleid, begeleiden bij toetsingen en/of zijn zelf jarenlang actief geweest als toetser. De opgedane kennis en ervaring staan garant voor waardevolle verbeteringen in uw kwaliteitssysteem.

Accreditatie

NBA: 4 PE-uren
RB: 4 algemene PE-punten

Docent

drs. G.I. (Guus) de Vries RA

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken