COS 2400 Beoordelingsopdrachten

Voor de beoordeling van financiële overzichten past u als accountant Standaard 2400 toe. Deze Standaard is van toepassing en kent een aantal verplichte onderdelen zoals opdrachtaanvaarding, materialiteit en cijferanalyses. In deze cursus staan wij stil bij de meest recente wijzigingen, maar krijgt ook de Standaard als geheel aandacht.

Wat zijn praktijkervaringen, aandachtspunten en wat betekent dat voor uw werkwijze als u deze assurance opdrachten uitvoert?

Doel

Door deze cursus:

 • krijgt u inzicht in de praktische uitvoering van een beoordelingsopdracht aan de hand van de Standaard 2400;
 • wordt u geïnformeerd over de recente wijzigingen van de NV COS 2400, belangrijke aandachtspunten en de relatie van de Standaard tot overige regelgeving;
 • heeft u kennis en inzicht in beoordelingsopdrachten en weet u deze correct en efficiënt uit te voeren;
 • ontstaat duidelijkheid over de discrepantie tussen de huidige tekst van de standaard en de actuele voorgeschreven tekst van de beoordelingsverklaring.

Doelgroep

Accountants en assistent-accountants die betrokken zijn bij beoordelingsopdrachten.

Inhoud

Aan de hand van de standaard en praktijkvoorbeelden worden de volgende zaken besproken:

 • Opbouw NV COS 2400
 • Relatie met de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) en de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 • Kwaliteitsbeheersing
  – Opdrachtaanvaarding en opdrachtcontinuering
  – Communicatie met management en governance belaste personen
  – Fraude en niet-naleven wet- of regelgeving
  – Continuïteit
  – Fraude en niet-naleven wet- of regelgeving
 • Opdrachtuitvoering
  – Materialiteit
  – Inzicht
  – Inlichtingen
  – Cijferanalyses
  – Verbonden partijen
  – Gebeurtenissen na balansdatum
  – Schriftelijke bevestigingen
  – Evaluatie
  – Conclusie
  – Beoordelingsverklaring
  – Documentatie
 • Praktijkervaringen; wat u kunt leren van anderen

Tarief

 • € 288
  Cursus voor aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak (excl. btw)
 • € 360
  Cursus voor niet-aangesloten kantoren bij Extendum en/of Novak (excl. btw)

 Eventuele extra vermelding

Datum en locatie

Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

DatumPlaats
Donderdag 13 april 2023Eemnes

Tijd

Van 13.30 – 16.45 uur (incl. pauze)

Accreditatie

NBA: PE-portfolio 3 uren
RB: 3 algemene PE-punten

Docenten

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
D.G. (Dick) Lokerse AA

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken