Webinar Artificial Intelligence (AI)

De ontwikkeling van Artificial Intelligence (AI) gaat zo snel dat deze intussen een volwassen status heeft gekregen en toepasbaar is voor kleinere organisaties. Bedrijven gaan niet direct verdwijnen door AI, maar bedrijven die AI gebruiken gaan wel veel efficiënter werken en daardoor ook in de gelegenheid komen om werk over te nemen van bedrijven die geen AI gebruiken en daardoor handen tekort komen.

In dit webinar Artificial Intelligence leert u wat de huidige stand van zaken is m.b.t. deze technologie, wat de impact is voor u en hoe u deze zelf in kan zetten.