Gratis webinar: Introductie continuïteit voor de (MKB)accountant

In deze bijeenkomst zullen onze specialisten een inleiding geven over de uitgebreide 4-uurs training continuïteit later in 2021. In deze training staat de verantwoording in de verslaggeving van de continuïteitsproblematiek en de verantwoording van de verschillende COVID-gerelateerde subsidies centraal. Daarnaast is het voor de deelnemers de continuïteitsissues vanuit andere gezichtspunten te herkennen. In deze introductie is er juist ook gelegenheid tot het stellen van vragen die meegenomen kunnen worden in de training alsmede tot het aandragen van voorkeuren voor onderwerpen.