Duurzaamheid: Wat moet? Korte termijn

“Waarover dien ik als accountant nu het gesprek met mijn MKB-klant al aan te gaan in relatie tot Duurzaamheid?”

In twee e-learnings over het onderwerp Duurzaamheid staan we stil bij de vraag “Waarover je als accountant het gesprek met je MKB-klant aan kan én moet gaan in relatie tot Duurzaamheid.” Op dit moment zijn er al verschillende argumenten waarom MKB-klanten gewezen dienen te worden op de nut en noodzaak van het incorporeren van duurzaamheid in de bedrijfsvoering.

Iedere dag komen daar nog argumenten bij. Als je MKB-klanten er nu geen aandacht aan besteden, dan zullen ze de voorsprong verliezen en misschien zelfs achter raken op hun concurrenten. Inspelen op de actualiteit en rekening houden met ontwikkelingen zijn onderdelen van een levensbestendige bedrijfsvoering.

Leerdoel

In dit eerste deel van de tweeluik besteden we aandacht aan de vraag welke actuele argumenten er reeds zijn om als MKB-ondernemer in te spelen op (energie)verduurzaming van de bedrijfsvoering. We maken daarbij onderscheid naar de juridische verplichtingen, de financiële noodzaak en de huidige operationele afhankelijkheden.

Doelgroep

Accountants werkzaam in de MKB-praktijk en controlepraktijk.

Inhoud

 • Onderscheid tussen de intrinsiek gemotiveerde MKB-klanten en de reguliere en op het vlak van (energie)verduurzaming meer passieve MKB-klanten, waarbij we inzoomen op de reguliere MKB-klanten met ieder hun eigen argumenten en jouw rol als adviseur naar die specifieke doelgroep.
 • Het belang om duidelijk te zijn van de noodzaak van te nemen stappen in verduurzaming van de energie voorziening.
 • Op het vlak van wet- en regelgeving zoomen we in op juridische aspecten. Denk daarbij o.a. aan:
  – de Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD;
  – de energiebesparingsplicht;
  – de European Energy Directive – EED Audit.
 • Op het financiële vlak zoomen we o.a. in op:
  – de term toekomstbestendig oftewel duurzaam ondernemen;
  – de ontwikkeling van de energieprijzen an sich;
  – de impact daarvan op de OPEX; en
  – de invloed van verduurzaming op balanswaarden, vermogensposities en bancaire ratio’s.
 • Op het operationele vlak zijn er reeds zaken die nu aandacht vereisen om het toekomstbestendig oftewel duurzaam ondernemen vorm te geven, zoals o.a.:
  – personeel;
  – vergunningen;
  – ketenafhankelijkheden én aansprakelijkheden.
 • Bovenstaande aspecten zullen ondersteund worden aan de hand van geanonimiseerde praktijkcasussen.

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 1 algemene PE-punt

Naslagwerken

Voor deze e-learning adviseren wij u om de naslagwerken (handout) die u kunt downloaden, tijdens het volgen van de cursus, te bestuderen. Na de betaling heeft u direct toegang tot uw gekozen e-learning met de bijbehorende naslagwerken (handout).

Docenten

 • Janine Bos
  – Senior adviseur bij Adviesbureau Ekwadraat
  – Energiebesparing & CO2-footprint
 • Joost Akkermans
  – Accountmanager duurzaamheid bij Adviesbureau Ekwadraat

NBA Verplicht PE-onderwerp voor 2023

Het NBA heeft voor 2023 als verplicht PE-onderwerp 8 uren in het thema ‘’Duurzaamheid’’ vastgesteld. Extendum voorziet hierin door 2 uur e-learning te organiseren (verdeeld in 2 x 1 uur) gegeven door een erkend adviesbureau in Duurzaamheid. In combinatie met de fysieke cursus van Extendum Duurzaamheid van 6 uren gericht op de Accountancy praktijk, welke in het najaar van 2023 op diverse locatie in Nederland gehouden wordt, voldoet u hiermee aan het verplichte onderwerp voor 2023: 8 uur Duurzaamheid.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken