NBA verplicht PE-onderwerp 2023: Duurzaamheid

In deze cursus staan wij stil bij het onderwerp Duurzaamheid en meer specifiek de nieuwe Europese en Nederlandse regelgeving op dit gebied. In deze cursus worden de EU-richtlijn duurzaamheidsrapportering ondernemingen en diverse (fiscale) overheidsregelingen behandeld die de verduurzaming van ondernemingen stimuleren. Naast de theorie wordt een en ander aan de hand van een concrete casus praktisch toegepast.

Naast het fysieke deel worden aan de cursus e-learnings gekoppeld waarin o.a. wordt ingegaan op de berekening van de CO2-voetafdruk en een model om in gesprek te gaan met MKB-ondernemers over duurzaamheid.