Theorie inzake Bedrijfswaardering (module 1)

Het waarderen van ondernemingen komt veelvuldig voor in de accountantspraktijk, zowel bij overdracht aan derden als binnen de familie of aan werknemers. Maar ook bij scheidingen, man/vrouw, tussen zakelijke partners en bij overlijden kan de bedrijfswaardering een rol spelen. De waardebepaling wordt gebruikt door diverse partijen. Naast de direct betrokkenen, kunnen ook financiers en de belastingdienst gebruik maken van de rapportage.

Voor het waarderen van ondernemingen worden diverse methoden toegepast, waarbij een onderscheid te maken is tussen methoden gebaseerd op:

  • Boekhoudkundige cijfers, zoals de intrinsieke waarde (met goodwill) en de liquidatiewaarde;
  • Winstverwachtingen, zoals de verbeterde rentabiliteitswaardemethode;
  • Toekomstige kasstromen, zoals de discounted cashflow methode.

De gehele cursus is verdeeld over drie e-learning modules. In de eerste module staat de theorie centraal, in de tweede module wordt de verbeterde rentabiliteitswaarde methode behandeld en de derde module is geheel gewijd aan de Discounted Cash Flow (DCF) methode. De e-learnings zijn op de praktijk gericht en zeker ook toepasbaar in het MKB.

Leerdoel

Voor het uitvoeren van een waardebepaling is het noodzakelijk om deze in de juiste context te plaatsen. Het hoe, wat en waarom inzake waarderen wordt in deze module behandeld. Tevens wordt uitgebreid stilgestaan bij het bepalen van de rentabiliteitseis op het eigen vermogen, zodat bij het toepassen van waardebepalingsmethoden deze eigen vermogen kostenvoet berekend kan worden. Er worden tools uitgereikt die behulpzaam zijn bij de bepaling van deze kostenvoet.

Doelgroep

Accountants, fiscalisten en assistent accountants die in hun praktijk betrokken zijn of worden bij bedrijfswaarderingen.

Inhoud

In deze module wordt ingegaan op de theorie inzake het waarderen. Naast een korte behandeling van waarderingsmethoden wordt vooral het berekenen van de rentabiliteitseis op het eigen vermogen behandeld. Er worden tools aangereikt om deze ratio te kunnen becijferen, zodat dit in de praktijk goed toepasbaar is. Het volgen van deze module is noodzakelijk voor het toepassen van de verbeterde rentabiliteitswaarde methode (module 2) en de DCF methode (module 3).

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 2 algemene PE-punten

Docent

C. (Cor) Molenaar RA RV
adviseur corporate finance

Naslagwerken

Voor deze e-learning adviseren wij u om de naslagwerken die u kunt downloaden, tijdens het volgen van de cursus, te bestuderen. Na de betaling heeft u direct toegang tot uw gekozen e-learning met de bijbehorende naslagwerken.

Incompany

Liever een training op locatie voor uw hele team of afdeling? Wij bieden deze cursus ook incompany aan.
Informeer naar de mogelijkheden voor incompanytraining.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken