Wet arbeids­­voorwaarden gede­ta­cheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)

Sinds 1 juli 2020 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in volle glorie van toepassing. Vaak wordt de toepasselijkheid niet snel herkend, laat staan wat de verplichtingen zijn.

Op het moment dat een opdrachtgever een opdracht geeft aan een buitenlandse onderneming of – in sommige gevallen – ook zzp’ers, ontstaat er een meldplicht voor deze buitenlands opdrachtnemer. Daarbij zal de buitenlandse opdrachtnemer een vaste kern van arbeidsvoorwaarden moeten toepassen op zijn medewerkers die tijdelijk in Nederland komen werken. Deze voorwaarden kunnen ook zijn opgenomen in een algemeen verbindend verklaarde cao. De Nederlandse opdrachtgever is verplicht de melding te controleren en kan tevens aansprakelijk worden voor de betaling van het juiste loon als de buitenlandse opdrachtnemer dit nalaat aan zijn medewerkers te betalen.

Leerdoel

In deze e-learning wordt kort aangegeven wanneer deze wet van toepassing is. Als adviseur zal een situatie bij een klant sneller herkend worden waardoor de klant alert wordt op deze, toch wel vergaande verplichtingen. Tevens kan door de bekendheid met deze wet wellicht ook hulp geboden worden aan de buitenlandse opdrachtnemer die lang niet altijd thuis is in de Nederlandse verplichtingen.

Doelgroep

Direct betrokken adviseurs als accountants, fiscalisten en salarisadministrateurs.

Inhoud

In deze e-learning wordt in kort bestek en op praktische wijze uitgelegd wat de wet inhoudt en wat de gevolgen en verplichtingen ervan zijn.

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 1 algemene PE-punt
NIRPA: 10 kennispunten

Docent

mr. S. J. (Savannah) Snellenburg

Naslagwerken

Voor deze e-learning adviseren wij u om de naslagwerken die u kunt downloaden, tijdens het volgen van de cursus, te bestuderen. Na de betaling heeft u direct toegang tot uw gekozen e-learning met de bijbehorende naslagwerken.

Incompany

Liever een training op locatie voor uw hele team of afdeling? Wij bieden deze cursus ook incompany aan.
Informeer naar de mogelijkheden voor incompanytraining.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken