Nieuwe wet franchise

Het op de hoogte zijn van nieuwe wetgeving is een voorwaarde om de adviesfuncties ten volle te kunnen uitoefenen. Dat geldt zeker voor (nieuwe) regels die rechtstreeks van invloed zijn op de activiteiten van ondernemingen die werkzaam zijn in de brede franchisemarkt, waar tot nu toe geen reguliere wetgeving gold, alleen de niet afdwingbare randvoorwaarden van de Nederlandse Franchise Code.

Met de nieuwe wet Franchise worden vanaf 1 januari 2021 voor het eerst afdwingbare wettelijke regels geïntroduceerd die van wezenlijke en rechtstreeks invloed (zullen) zijn op de contractuele verhoudingen van de betrokken partijen.

Leerdoel

Kennis nemen van en rekening houden met de gevolgen van deze ingrijpende wetswijziging voor de dagelijkse praktijk, voor adviseurs, die al dan niet directe betrokken zijn bij ondernemingen die al werkzaam zijn met franchiseformules dan wel ondernemingen die een nieuwe formule willen starten. De nieuwe franchise regels hebben ook hun (directe) werking in invloed op bestaande contractuele relaties. Deze e-learning heeft tot doel adviseurs van deze actuele ontwikkeling op de hoogte te brengen zodanig dat de nieuwe regels ook in de praktijk waar nodig kunnen worden toegepast.

Doelgroep

Direct betrokken adviseurs, als accountants en fiscalisten.

Inhoud

Aan de orde komen achtereenvolgens, de nieuwe regels en de impact op bestaande en nieuwe franchise relaties, met name de versterking van de positie van de franchisenemer in de pre-contractuele fase, het opheffen van de intrinsieke ongelijkheid tussen franchisegever en franchise nemer, door middel van het verstrekken van een uitgebreide (bedrijfs‑)­informatie vooraf, werking van tussentijdse wijzigingen van de formule, regelen van terugkoopbedingen en goodwillbepalingen, introductie van de redelijkheid en de billijkheid, beperken van non-concurrentie door franchisenemers na afloop van de franchiserelatie, jaarlijkse verantwoording van kostendekkendheid van financiële bijdragen en overgangsrecht. Een praktische checklist maakt deel uit van het e-learning materiaal.

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 1 algemene PE-punt

Docenten

mr. R.L. (Ruud) Boerman
mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
mr. S. (Savannah) Snellenburg

Naslagwerken

Voor deze e-learning adviseren wij u om de naslagwerken die u kunt downloaden, tijdens het volgen van de cursus, te bestuderen. Na de betaling heeft u direct toegang tot uw gekozen e-learning met de bijbehorende naslagwerken.

Incompany

Liever een training op locatie voor uw hele team of afdeling? Wij bieden deze cursus ook incompany aan.
Informeer naar de mogelijkheden voor incompanytraining.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken