Contractbreuk – en nu? Over niet-nakoming, verzuim, aanmanen en incassokosten

Als partijen een contract met elkaar aangaan, gaan ze er vanuit dat alle verplichtingen door beide partijen worden nagekomen. Maar als dat niet het geval is, wil de ondernemer zijn contractspartij ertoe bewegen om zijn verplichtingen toch na te komen, en/of dat eventuele geleden schade wordt vergoed.

Als het gaat om financiële verplichtingen, is het belangrijk dat uitgezette facturen volledig en op tijd betaald worden. En dat de ondernemer de vordering kan incasseren als de andere partij niet betaalt.

Om de andere partij te dwingen tot nakomen, moet de wederpartij wel eerst correct aangemaand worden. De hoofdregel is dat verzuim pas intreedt als de niet-nakomende partij ‘ingebreke’ is gesteld door middel van een schriftelijke aanmaning, waarbij hem een redelijke termijn voor nakoming is gesteld, en nakoming binnen die termijn uitblijft. Dit geldt voor alle verplichtingen die uit een contract voortkomen, niet alleen financiële verplichtingen.

Als de schuldenaar in verzuim is, mag de overeenkomst ontbonden worden en mag de schuldeiser schulden verrekenen, schadevergoeding eisen en incassokosten en wettelijke rente berekenen. In bepaalde gevallen mogen ook andere kosten doorberekend worden. Deze kosten staan vaak vermeld in de algemene voorwaarden van de ondernemer.

Leerdoel

In deze cursus gaan we in op de situatie dat de andere partij zijn (financiële) verplichtingen uit een contract niet nakomt. Bijvoorbeeld als er niet betaald of niet geleverd wordt. Wat kan en mag de ondernemer doen? We gaan in op de wetgeving omtrent aanmanen en verzuim en illustreren dit met uitspraken. Verder gaan we specifiek in op de wettelijke incassokosten, wettelijke rente en andere kosten. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan algemene voorwaarden.

Doelgroep

MKB’ers en hun adviseurs en particulieren die te maken hebben met mondelinge en schriftelijke contracten, niet-nakoming en debiteurenbeheer.

Inhoud

  1. Introductie en adviezen
  2. Wat is verzuim
  3. Aanmanen – ingebrekestellen
  4. Geen ingebrekestelling nodig
  5. Incassokosten, algemene voorwaarden, wettelijke rente
  6. De WIK-brief
  7. Gerechtelijke maatregelen

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 1 algemene PE-punt

Docent

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink

Naslagwerken

Voor deze e-learning adviseren wij u om de naslagwerken die u kunt downloaden, tijdens het volgen van de cursus, te bestuderen. Na de betaling heeft u direct toegang tot uw gekozen e-learning met de bijbehorende naslagwerken.

Incompany

Liever een training op locatie voor uw hele team of afdeling? Wij bieden deze cursus ook incompany aan.
Informeer naar de mogelijkheden voor incompanytraining.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken