Fiscaal vriendelijk belonen:
De Werkkostenregeling anno 2024

Bij het ontwikkelen van deze e-learning wordt uitgegaan van de bedragen en percentages die van toepassing zijn op 1 januari 2024. Deze gelden doorgaans voor het gehele kalenderjaar 2024, maar kunnen in latere jaren wijzigen. Voor een actuele stand wordt verwezen naar het naslagwerk, zoals het Handboek Loonheffingen dat jaarlijks wordt gepubliceerd door de Belastingdienst.

In deze cursus staan we stil bij de mogelijkheden die werkgevers worden geboden onder de Werkkostenregeling. Het belonen van de werknemer, en de fiscale aspecten daarvan, staan hierbij centraal. Op ieder voordeel dat een werknemer geniet uit de dienstbetrekking is namelijk doorgaans loonbelasting verschuldigd. Er zijn echter in de Wet loonbelasting verschillende faciliteiten opgenomen om de medewerker netto te belonen, dus zonder dat daar nog loonbelasting over betaald hoeft te worden.

Doel

Na deze cursus bent u beter in staat advieskansen te signaleren en uw klant te helpen het personeel fiscaal vriendelijk te belonen. U bent op de hoogte van de meest relevante zaken die spelen rondom de werkkostenregeling anno 2024.

Doelgroep

Accountants/belastingadviseurs werkzaam in de MKB-praktijk.

Inhoud

  • Loonbegrip in de Wet loonbelasting
  • Vrijstellingen
  • Werkkostenregeling: nihilwaardering en gerichte vrijstelling
  • Vaste kostenvergoedingen (zoals voor reiskosten en thuiswerken)
  • De vrije ruimte

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 1 fiscale PE-punt

Docent

K.E. (Koen) Sars Msc

Naslagwerk (handout)

Voor deze e-learning adviseren wij u om het naslagwerk die u kunt downloaden, tijdens het volgen van de cursus, te bestuderen. Na de betaling heeft u direct toegang tot uw gekozen e-learning met het bijbehorende naslagwerk.

Incompany

Liever een training op locatie voor uw hele team of afdeling? Wij bieden deze cursus ook incompany aan.
Informeer naar de mogelijkheden voor incompanytraining.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken