Hoofdlijnen Risicogericht Samenstellen

Er is een onderscheid tussen het verzorgen van de administratie van een cliënt en het samenstellen van de jaarrekening voor die cliënt. Het samenstellen van de jaarrekening vereist een andere deskundigheid dan het verzorgen van de administratie. Als de administratie volledig is verwerkt, kan door een risicogerichte aanpak de jaarrekening op een effectieve en efficiënte wijze worden samengesteld. In deze cursus wordt belicht hoe een samenstellingsopdracht efficiënt en effectief kan worden uitgevoerd, rekening houdend met de vereisten uit COS 4410 en Handreiking 1136.

Leerdoel

In deze cursus wordt besproken welke werkzaamheden horen bij het verzorgen van de administratie en welke aanvullende werkzaamheden nodig zijn bij het samenstellen. Hierbij wordt in beeld gebracht wat de risico’s zijn voor de klant en voor degene die de jaarrekening samenstelt.

Er wordt stil gestaan bij de vereisten uit onder meer VGBA, NVKS, WWFT, COS 4410 en BW 2titel 9. Ook wordt aandacht besteed aan de eisen gesteld aan besloten vennootschappen die kwalificeren als micro-onderneming.

De deelnemers worden gewezen op de 11 verplicht en 10 “indien noodzakelijk” te documenteren aspecten. Na het volgen van deze cursus durven de deelnemers, in overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving, een samenstellingsopdracht efficiënt en effectief uit te voeren en een adequaat dossier te vormen.

Doelgroep

Accountants en assistent-accountants werkzaam in de samenstelpraktijk.

Inhoud

  • Waar eindigt administreren
  • Waar begint samenstellen
  • Wat zijn de risico’s en voor wie
  • Wat is het belang van een bedrijfsbeschrijving
  • Welke werkzaamheden moeten bij een samenstelopdracht uitgevoerd
  • Wat is het belang van een goede afsluitende beoordeling
  • Hoe mag gebruikgemaakt worden van werkzaamheden die gedurende het jaar al zijn uitgevoerd
  • Hoe wordt omgegaan met tussentijdse overzichten

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 2 algemene PE-punten

Docent

drs. G.I. (Guus) de Vries RA

Naslagwerken

Voor deze e-learning is het noodzakelijk dat u beschikt over:

  • HRA Standaard 4410
  • NBA Handreiking 1136

Daarnaast adviseren wij u voor deze e-learning om de naslagwerken die u kunt downloaden, tijdens het volgen van de cursus, te bestuderen. Na de betaling heeft u direct toegang tot uw gekozen e-learning met de bijbehorende naslagwerken.

Incompany

Liever een training op locatie voor uw hele team of afdeling? Wij bieden deze cursus ook incompany aan.
Informeer naar de mogelijkheden voor incompanytraining.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken