Materiële vaste activa

Behandeld wordt wat materiële vaste activa zijn en hoe deze worden verwerkt in de jaarrekening. Uitgangspunt hierbij is de waardering volgens het kostprijsmodel.

Leerdoel

Na het volgen van deze cursus heeft u de kennis om materiële vaste activa op de juiste wijze te kunnen waarderen en verwerken in de jaarrekening, uitgaande van waardering volgens het kostprijsmodel.

Doelgroep

Accountants, assistent-accountants, financieel administrateurs, controllers.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat zijn materiële vaste activa
  • Fiscale waardering en commerciële waarderingen van materiële vaste activa
  • Schattingswijzigingen ten aanzien van materiële vaste activa
  • Bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa
  • Toepassing van incidentele herwaardering
  • Verwerking van niet meer in gebruik zijnde materiële vaste activa in de jaarrekening
  • Presentatie en toelichtingen van materiële vaste activa in de jaarrekening

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 1 algemene PE-punt

Docent

D.G. (Dick) Lokerse AA

Naslagwerken

Voor deze e-learning adviseren wij u om de naslagwerken die u kunt downloaden, tijdens het volgen van de cursus, te bestuderen. Na de betaling heeft u direct toegang tot uw gekozen e-learning met de bijbehorende naslagwerken.

Incompany

Liever een training op locatie voor uw hele team of afdeling? Wij bieden deze cursus ook incompany aan.
Informeer naar de mogelijkheden voor incompanytraining.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken