PE-portfolio voor accountants

Van puntensysteem naar portfolio

In 2021 veranderde het PE-puntensysteem voor MKB-accountants naar een nieuw model: het PE-portfolio. In plaats van het halen van punten bent u sinds 2021 verplicht een eigen PE-portfolio bij te houden, waardoor u inzichtelijk krijgt welke opleidingen u jaarlijks moet volgen om op niveau te blijven.

Extendum PE-portal

Het bijhouden van een PE-portfolio is best een ingewikkelde en tijdrovende klus. Extendum heeft een handige PE-tool ontwikkeld waarmee u in een handomdraai uw portfolio invult.

In 2 minuten wordt alles duidelijk in onderstaande animatie

  1. Voor aangesloten kantoren van Extendum is de toegang geheel kosteloos.
  2. Binnen enkele werkdagen ontvangt u op het mailadres van uw kantoor de inloggegevens van de Klantportal van Extendum.
  3. In de Klantportal kan de beheerder vervolgens zelf de toegang regelen tot de PE-portal.

  1. Voor € 25 (excl. btw) per persoon per jaar heeft u toegang tot de PE-portal.
  2. U ontvangt van ons een link om de betaling te kunnen uitvoeren.
  3. Na ontvangst van de betaling ontvangt u de inloggegevens die u toegang geven tot uw persoonlijke PE-portal.

* Het PE-portal abonnement loopt 12 maanden en wordt zonder tegenbericht stilzwijgend verlengd.
Wij hanteren een opzegtermijn van 3 maanden.

  1. Voor VTB-abonnees van Extendum is de toegang geheel kosteloos.*
  2. Binnen enkele werkdagen ontvangt u inloggegevens die u toegang geven tot uw persoonlijke PE-portal.

* U kunt kosteloos gebruik­maken van de PE-portal zolang u VTB-abonnee bent of wanneer u aangesloten bent bij Extendum.

Waarom het nieuwe PE-portfolio?

Accountants zijn verplicht hun kennis en vaardigheden voortdurend te ontwikkelen en bij te houden door middel van Permanente Educatie. Dit systeem, waarbij u 40 PE-punten per jaar haalt, is komen te vervallen. Sinds 2021 gaat u aan de slag met een nieuw PE-model, het PE-portfolio.

Het nieuwe PE-portfolio sluit beter aan bij de accountant van nu, waarbij de belangrijkste aandachtspunten persoonlijke ontwikkeling, vakbekwaamheid en kwaliteit zijn. Het nieuwe PE-portfolio kijkt daarom niet meer naar het aantal PE-uren, maar naar uw output als accountant: de leerdoelen en competenties die u wilt ontwikkelen.

In 2021 alle accountants hetzelfde systeem

In 2019 zijn de ‘Nadere voorschriften permanente educatie 2019’ al gefaseerd ingevoerd waardoor een aantal accountants nu al werken met het portfolio-systeem. Vanaf 1 januari 2021 is de herziene versie van ‘NVPE 2019’ – het PE-portfolio – voor alle accountants gaan gelden.

Handleiding PE-portfolio en tijdlijn

In onze eenvoudige handleiding laten wij u in 4 stappen zien hoe u het PE-portfolio kunt opstellen. Deze handleiding vindt u ook in ons Extendum PE-portfolio. U werkt het hele jaar aan uw PE-portfolio. In het eerste kwartaal van elk jaar stelt u het Plan van Aanpak op en benoemt u de leerdoelen. Natuurlijk kunt u dan ook al aan uw leeractiviteiten werken.

Uiterlijk 1 april van elk jaar moet het Plan van Aanpak afgerond zijn. Hierin staan uw werkzaamheden, leerdoelen en leeractiviteiten beschreven, die u voor dat jaar gaat ondernemen. Dit Plan van Aanpak kunt u gedurende het jaar nog aanpassen wanneer dit nodig is.

Uiterlijk 31 december van elk jaar dienen de PE-activiteiten afgerond te zijn. U heeft daarna nog een maand de tijd om uw PE-portfolio volledig af te ronden. Daarbij mag een evaluatie van wat u het afgelopen jaar bereikt heeft, niet ontbreken.

Gratis advies bij het samenstellen van uw PE-portfolio

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het samenstellen van uw PE-portfolio? Onze specialisten drs. G.I. (Guus) de Vries RA en D.G. (Dick) Lokerse AA adviseren u graag.

Bel 088 55 123 00 voor gratis advies, zodat u zeker weet dat uw PE-portfolio straks voldoet aan de eisen van de NBA.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken

                         

IK BEN OP ZOEK NAAR: