Webinar aangifte Inkomstenbelasting (IB) en Vennootschapsbelasting (Vpb) 2023

Een jaarlijks terugkerende routine: de aangifte IB alsmede de Vpb. Een belangrijk onderdeel van deze aangifte wordt gevormd door de winst uit onderneming, maar ook privé aangelegenheden vragen aandacht. Jaarlijks worden de nodige wijzigen aangebracht in wetgeving en komt er nieuwe jurisprudentie.

Bij de start van de nieuwe aangifteronde komt dan ook de vraag op waar de wijzigingen zitten ten opzichte van het voorgaande jaar (I.c. 2022) en wat zijn de controle items/aandachtspunten van de Belastingdienst? In deze praktische cursus zullen deze onderwerpen aan de hand van vragen in een aangifteprogramma en concrete praktijkvoorbeelden worden behandeld.

Leerdoel

Doel van de cursus is het actualiseren van bestaande kennis en zo mogelijk het vergroten daarvan voor zover dat van belang is voor het opstellen van een aangifte IB en/of Vpb.

Doelgroep

Accountants, relatiebeheerders

Inhoud

Aan de hand van vragen in een aangifteprogramma wordt de aangifte IB 2023 / Vpb 2023 doorgenomen. Daarbij komen in ieder geval de volgende zake aan bod:

  • Wijzigingen ten opzichte van 2022
  • Controle items 2023: waar let de fiscus op?
  • Praktijkcasussen en -vragen

Tarief

Accreditatie

NBA: Deze cursus kwalificeert wanneer het bovengenoemde leerdoel onderdeel uitmaakt van uw PE-portfolio.
RB: 2 fiscale PE-punten

Docent

mr. E. (Bert) Alink RB

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken