Extendum en de corona-maatregelen

Door de corona-maatregelen hebben wij de VTB 1 en 2 als e-learning aangeboden. Helaas hebben wij vanwege de nieuwe corona-maatregelen besloten om de VTB 4 niet als fysieke bijeenkomsten te gaan geven. De overgrote meerderheid van de deelnemers heeft de voorkeur gegeven aan een webinar. Op grond hiervan hebben wij besloten om de VTB 4 in de vorm van meerdere webinars te geven. Deelnemers hebben hierover bericht ontvangen.

De lopende cursussen worden op locatie gegeven, met inachtneming van de huidige corona-maatregelen volgens het RIVM. Mocht het zo zijn dat een cursus toch een webinar wordt of als e-learning beschikbaar wordt gesteld, dan wordt u daar tijdig over geïnformeerd. Heeft u een VTB-abonnement met aanvullende e-learning, dan ontvangt u eveneens een persoonlijk bericht wanneer een nieuwe e-learning beschikbaar is.

Heeft u zich nog niet ingeschreven maar wilt u graag onze VTB’s volgen of wilt u meer weten over onze opleidingen? Neemt u dan contact met ons op via opleidingen@extendum.nl.

Webinar IT / Fiscaal (kwartaal 4)

Extendum organiseert elk jaar 4 Vaktechnische Bijeenkomsten/Webinars. In de bijeenkomsten/webinars komen diverse actuele onderwerpen aan bod. Per kwartaal worden steeds 2 deelgebieden belicht. Zo mist u vakinhoudelijk niets en blijft u optimaal geïnformeerd over zaken die voor u en uw klanten belangrijk zijn.

De bijeenkomsten/webinars zijn praktisch en direct toepasbaar.

Doelgroep

Extern/openbaar accountants en relatiebeheerders.

Inhoud

Alle bijeenkomsten/webinars hebben de volgende opbouw in het programma:

 • Nieuwe wet/regelgeving
 • Praktijkvragen en casussen
 • Ontwikkelingen

IT-actualiteiten: ‘Cloud en de non-assurance praktijk’

Sinds meerdere jaren focussen organisaties zich steeds meer op de core business en de, direct, hiermee samenhangende processen en systemen. Met deze zichtbare trend is ‘Cloud’ onlosmakelijk verbonden getuige de aanpalende behoefte van organisaties om, veelal, ondersteunende processen (denk hierbij o.a. HR en salarisverwerking) en systemen (zoals Nmbrs, Loket.nl, AFAS en Exact Online alsook Microsoft 365 voor o.a. de kantoorautomatisering) en het hiermee samenhangende beheer (netwerk-, systeem- alsook applicatiebeheer) uit te besteden.

Ontzorgen is één van de primaire redenen van organisaties om, steeds meer, uit te gaan besteden (al dan niet in de ‘Cloud’). Maar wat betekent dit nu voor evidente vraagstukken als:

 • De steeds groter en complexer wordende ‘IT-keten’ (bestaande uit diverse IT-partners met aan het hoofd de organisatie in kwestie)
 • De toenemende afhankelijkheid van derden (lees: IT-partners) en de wijze waarop een en ander geformaliseerd moet worden (contracten, Service Level Management alsook het onderhouden van relaties)
 • Het back-up (en recovery) proces: wie doet wat, wanneer, hoe en op welke wijze krijgt de organisatie (klant) grip op dit proces (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden)?
 • De beveiliging in- en rondom een “Cloud-omgeving”. Denk hierbij aan zaken als het gebruik van multi-factor-authentication, maar ook fysieke toegang tot, bijvoorbeeld, datacenters
 • Data Governance wellicht voor veel mensen een “buzz-woord”, maar vervult zeker binnen een steeds groter en complexer wordende IT-keten een cruciale rol als vertrekpunt voor het treffen van passende maatregelen in het kader van de (eind)verantwoordelijkheid van organisaties voor de betrouwbaarheid en continuïteit van diens geautomatiseerde gegevensverwerking
 • Wet- en regelgeving: ontzorgen is ‘1’, maar hoe ben je als organisatie ‘compliant’ rekening houdend met 1) de steeds groter en complexer wordende IT-keten en de hiermee samenhangende 2) verdere internationalisering van IT-partners en de hiermee samenhangende 3) wet- en regelgeving (hierbij staan vragen als: waar staat mijn data centraal)? Daarnaast speelt compliance een rol bij de diverse assurance-uitingen (waaronder ISAE 3402) en/of certificeringen (bijvoorbeeld ISO 27001) van IT-partners en wordt aandacht besteed aan de Exit strategie. Wat betekent dit en wat is de toegevoegde waarde hiervan?

Doel van de cursus
Deze cursus beoogt de deelnemers (actief binnen de non-assurance praktijk) interactief mee te nemen in de vraagstukken, samenhangend met uitbesteding naar de ‘Cloud’, gebaseerd op de volgende aspecten:

 • Beschikbaarheid en continuïteit;
 • Integriteit en vertrouwelijkheid; en
 • Compliance.

Vakgebied(en)

 • Administratieve organisatie / Interne beheersing
 • Audit
 • ICT
 • Organisatieadvies
 • Overige

Fiscaal

In de webinar Fiscaal wordt de kennis over bestaande regelingen opgefrist en worden enkele fiscale actualiteiten besproken. Dit kwartaal wordt ingegaan op de wetsvoorstellen die onderdeel uitmaken van het Pakket Belastingplan 2021 en wordt ingegaan op de werking van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting. Afsluitend wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en lopende wetsvoorstellen.

Doel
Doel van de cursus is het opfrissen van bestaande kennis. Tevens wordt ingegaan op de toepassing van bestaande regels onder gewijzigde omstandigheden. Door aan te knopen bij feitelijke omstandigheden wordt ook een relatie gelegd tussen theorie en praktijk. Ook wordt ingegaan op toekomstige wijziging van fiscale regelgeving.

Inhoud
Traditioneel worden op Prinsjesdag de kabinetsplannen voor de komende jaren gepresenteerd. Vast onderdeel is het indienen van een pakket fiscale maatregelen. De laatste jaren bestaat dat pakket uit een combinatie van verschillende wetsvoorstellen. Met het daartoe behorende wetsvoorstel Belastingplan wordt begeleiding gegeven aan nieuw beleid. Met andere wetsvoorstellen worden bestaande maatregelen technisch aangepast. In deze webinar worden de belangrijkste wetsvoorstellen besproken.

Inmiddels bestaat ook de nieuwe kleine ondernemersregeling in de omzetbelasting één jaar. In deze webinar besteden we aandacht aan de ervaringen die met deze regelingen in de praktijk zijn opgedaan.

Tot slot zullen we aandacht besteden aan recente fiscale uitspraken en andere actualiteiten, zoals toekomstige wetsvoorstellen. Kortom, in deze webinar gaan we in op:

 • De wetsvoorstellen die onderdeel zijn van het pakket Belastingplan 2021
 • De kleineondernemersregeling in de praktijk
 • Recente jurisprudentie en overige actualiteiten

Tarief

 • € 259
  1 webinar voor aangesloten kantoren bij Extendum (excl. btw)
 • € 323,75
  1 webinar (excl. btw)

Data en tijden

Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

Webinar IT (Kwartaal 4)Webinar Fiscaal (Kwartaal 4)
van 13:30 tot 16:15 uurvan 13:30 tot 16:15 uur
Woensdag 25 november 2020 (volgeboekt)Donderdag 26 november 2020
Dinsdag 1 december 2020Donderdag 3 december 2020
Woensdag 9 december 2020Vrijdag 11 december 2020
Donderdag 10 december 2020Woensdag 16 december 2020

Tijd

Van 13.30 – 16.15 uur

Accreditatie

NBA: 6 PE-uren
RB: 6 PE-punten (3 algemeen en 3 fiscaal)

Docenten

IT
M. (Marcel) Baveco
J. (Joep) Christiaanse
L. (Leonie) van Koppen
M. (Martijn) Broenink

Fiscaal
mr. E. (Bert) Alink RB
mr. S.S. (Sandra) Zegers

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken